A szer-etet a gyűl-ölet, avagy hogyan vélekedik egy környezetvédő?

#
<p style="text-align: justify;"><strong>F&eacute;l&uuml;nk a kl&iacute;makr&iacute;zis miatt vagy a k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi glob&aacute;lis probl&eacute;m&aacute;k miatt szomorkodunk. Hib&aacute;ztatunk, gyűl&ouml;lj&uuml;k a helyzet okoz&oacute;it. De m&eacute;gis &iacute;gy kell hozz&aacute; &aacute;llnunk a jelen helyzethez?</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong>V&eacute;lem&eacute;nyem szerint <span style="text-decoration: underline;">nem</span>.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Kl&iacute;makr&iacute;zis:</strong> Csak &uacute;gy ahogy az &eacute;let sok ter&uuml;let&eacute;n, &iacute;gy a kl&iacute;mav&aacute;ltoz&aacute;st illetően is: le kell k&uuml;zden&uuml;nk a f&eacute;lelmeinket vagy erőt &eacute;s motiv&aacute;ci&oacute;t kell nyern&uuml;nk belőle hisz cselekedn&uuml;nk <span style="text-decoration: underline;"><strong>kell</strong></span>. Senki se &aacute;ll ki az utc&aacute;ra felh&uacute;zott esernyővel a kez&eacute;ben ragyog&oacute; naps&uuml;t&eacute;sben v&aacute;rva azt, hogy szakadjon az eső.. Nek&uuml;nk sem szabad v&aacute;rnunk &eacute;s rettegn&uuml;nk. L&aacute;ssuk a kih&iacute;v&aacute;st ebben az &uuml;gyben &eacute;s <span style="text-decoration: underline;"><strong>cselekedj&uuml;nk</strong></span>!</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Szomor&uacute;s&aacute;g:</strong> Sok az elszomor&iacute;t&oacute; t&eacute;ny a glob&aacute;lis probl&eacute;m&aacute;kat illetően, de motiv&aacute;ljon minket az az igazs&aacute;g, hogy rossz időszakok kellenek ahhoz, hogy r&aacute;tal&aacute;ljunk a j&oacute;ra. Az emberis&eacute;g gener&aacute;ci&oacute;r&oacute;l gener&aacute;ci&oacute;ra egyre fejlettebb lesz &eacute;s -csak &uacute;gy ahogy a gyermekekn&eacute;l- egy glob&aacute;lis tanul&aacute;si folyamaton kell kereszt&uuml;l mennie.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Okol&aacute;s:</strong> Senki se sz&uuml;letik t&ouml;k&eacute;letesen, mindenki m&aacute;s &eacute;rt&eacute;krendet &eacute;s tud&aacute;st hoz otthonr&oacute;l. Minden gyerek olyan, mint egy &uuml;res pergamen, a sz&ouml;veg ami rajta szerepel az őt &eacute;rt ingerek &aacute;ltal sz&uuml;letnek. T&uuml;relemmel &eacute;s szeretettel forduljunk embert&aacute;rsainkhoz akik lehet M&Eacute;G nem l&aacute;tj&aacute;k &aacute;t azon glob&aacute;lis &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;seket, mint amire egy k&ouml;rnyezetv&eacute;dő k&eacute;pes.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><strong>Gyűl&ouml;let:</strong> Mint ahogy m&aacute;sokat, &uacute;gy magunkat is gyűl&ouml;lhetj&uuml;k a k&ouml;rnyezetre val&oacute; hat&aacute;sunkat illetően. Azonban ahogy azt magyar nyelv t&ouml;k&eacute;letess&eacute;ge is mutatja a &ldquo;gyűl &ouml;let&rdquo; teh&aacute;t az semmi j&oacute;ra nem vezet, csak a szeretet adhat megold&aacute;st. Ne ostorozzuk saj&aacute;t magunkat &eacute;s m&aacute;sokat se semmik&eacute;pp!&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><em>T&uuml;relmesen, kis l&eacute;p&eacute;sekkel tegy&uuml;nk a k&ouml;rnyezetv&eacute;delem&eacute;rt a lehetős&eacute;geinkhez m&eacute;rten, szeretettel invit&aacute;lva m&aacute;sokat is erre az &ouml;sv&eacute;nyre &eacute;s az &uacute;tt&aacute; alakul l&eacute;pteink alatt.</em></strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>