A környezetvédelmi problémák forrása a kapzsiság, az önzőség és a közöny – De van megoldás!

#
<p style="text-align: justify;"><strong>Az erk&ouml;lcsi &eacute;rt&eacute;keket a vall&aacute;sok &eacute;s a kult&uacute;ra őrizte &eacute;vezredeken &aacute;t, hagyom&aacute;nyai, szok&aacute;sai &eacute;s illemtana &aacute;ltal. Sokszor hallottam azt, hogy a k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi probl&eacute;m&aacute;k nem szimpl&aacute;n amiatt megoldatlanok mert egyre t&ouml;bben vagyunk &eacute;s a kl&iacute;ma sz&eacute;lsős&eacute;gess&eacute; v&aacute;lik az ipar intenz&iacute;v term&eacute;szeti erőforr&aacute;s haszn&aacute;lata miatt. Itt m&eacute;lyebben gy&ouml;kerezik a probl&eacute;ma. Ha m&eacute;lyebbre &aacute;sunk l&aacute;tni fogjuk, hogy a <em>megold&aacute;sok hi&aacute;nya az emberi hozz&aacute;&aacute;ll&aacute;sban rejlik</em>. A k&ouml;vetkező h&aacute;rom jellemző tesz minket a k&ouml;rnyezeti probl&eacute;m&aacute;k okoz&oacute;j&aacute;v&aacute;. Igen, t&ouml;bbes sz&aacute;mot haszn&aacute;lok mert &eacute;n se voltam sz&uuml;let&eacute;sem &oacute;ta k&ouml;rnyezetv&eacute;dő &eacute;s ez a folyamat &eacute;let hosszig tart, &iacute;gy mindig lesz hova fejlődni.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">L&aacute;ssuk melyek az eredők &eacute;s mik azok a l&eacute;p&eacute;sek, amik engem a megold&aacute;sok fel&eacute; vezetnek.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kapzsis&aacute;g:</strong> K&eacute;t dologra tudn&aacute;m visszavezetni ezen hajlamunkat. Az egyiket a biol&oacute;gia tank&ouml;nyvekben kell keresn&uuml;nk. <em>&Ouml;szt&ouml;n szinten a &bdquo;t&uacute;l&eacute;l&eacute;s&eacute;rt&rdquo; k&uuml;zd&uuml;nk ily m&oacute;don <u>felhalmozunk</u> mindent ahelyett, hogy csak olyan dolgokat birtokoln&aacute;nk amire sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk van.</em> Csak egy p&eacute;lda: mi&eacute;rt kell megvenn&uuml;nk a m&aacute;sik ugyan olyan szab&aacute;s&uacute;, sz&iacute;nű felsőt amikor m&aacute;r van egy?! Ilyenkor j&ouml;n a &bdquo;mert HA ez &eacute;s ez t&ouml;rt&eacute;nik&rdquo; gondolatok. Bea Johnsont&oacute;l hallottam, hogy az &bdquo;if&rdquo;-ekkel teh&aacute;t a &bdquo;ha ez vagy az t&ouml;rt&eacute;nne&rdquo; gondolattal le kell sz&aacute;molunk. &bdquo;Ha v&eacute;konyabb leszek, ha elszakadna a ruha&rdquo; vagy ha m&aacute;s egy&eacute;b indokot tal&aacute;lunk a felhalmoz&aacute;sra, sz&uuml;ntess&uuml;k meg.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Azonban neh&eacute;z nem erre az &ouml;szt&ouml;n&uuml;nkre hallgatni, ha az <em><u>anyagias</u> &eacute;s &bdquo;t&aacute;rgyk&ouml;zpont&uacute;&rdquo; azaz <u>materialista vil&aacute;g</u></em> folyton folyv&aacute;st minden kommunik&aacute;ci&oacute;s platformon a <em>birtokl&aacute;s v&aacute;gy&aacute;t rejti el gondolatainkban</em>. Ezt tal&aacute;lom a m&aacute;sik eredőnek. A <em><u>rendszer&uuml;nk p&eacute;nzben kommunik&aacute;lja az &eacute;rt&eacute;ket</u></em><u>, </u>azonban<u> sok p&eacute;nzben felbecs&uuml;lhetetlen &eacute;rt&eacute;k van</u> (ez mondja a k&ouml;rnyezetgazdas&aacute;g tanai). Hisz gondoljunk csak arra, hogy egy igaz bar&aacute;ts&aacute;gnak, a friss szellő &eacute;rint&eacute;s&eacute;nek, a tiszta forr&aacute;sv&iacute;z &iacute;z&eacute;nek, az erdő b&eacute;k&eacute;j&eacute;nek val&oacute;di &eacute;rt&eacute;k&eacute;t nem tudjuk sem <em>felbecs&uuml;lni </em>(p&eacute;nzben), sem megbecs&uuml;lni (sajnos). Nem birtokolhatunk mindent, azonban r&aacute;eszm&eacute;lhet&uuml;nk <em><u>val&oacute;di &eacute;rt&eacute;keire</u></em>.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">J&oacute; gyakorlat:</p> <p style="text-align: justify;">Engem j&oacute; ir&aacute;nyba sodort ezen a t&eacute;ren a k&ouml;vetkező. Elkezdtem m&aacute;sk&eacute;pp viszonyulni t&aacute;rgyaimhoz. Feltettem magamnak azt a <strong>k&eacute;rd&eacute;s</strong>t, hogy p&eacute;ld&aacute;ul <strong>mi&eacute;rt kell</strong> elfogadnom konferenci&aacute;kon az &ouml;tvenegyedik tollat, vagy mi&eacute;rt kell a harmadik fekete top. Sz&aacute;momra az seg&iacute;tett &eacute;s seg&iacute;t, hogy sz&eacute;pen &aacute;tj&aacute;rom a h&aacute;ztart&aacute;somat &eacute;s szelekt&aacute;lok, <strong>rendszerezek</strong>, &aacute;tl&aacute;that&oacute;v&aacute; teszek, <strong>minimaliz&aacute;lok</strong> minden t&aacute;rgyi eszk&ouml;zt. T&ouml;rekszem a <strong>dolgok helyett az &eacute;lm&eacute;nyek gyűjt&eacute;s&eacute;t</strong> előt&eacute;rbe helyezni &eacute;s arra is igyekszem, hogy ezen pillanatokat ne akarjam minden &aacute;ron fot&oacute;k &aacute;ltal birtokolni, szimpl&aacute;n &aacute;t&eacute;ljem &eacute;s az eml&eacute;keimben őrizzem. (Sz&aacute;momra ez k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen neh&eacute;z feladat, mert annyi sz&eacute;p pillanatot tal&aacute;lok az &eacute;letben).</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&Ouml;nz&eacute;s:</strong> A kapzsis&aacute;ghoz szorosan kapcsol&oacute;dik az &ouml;nzős&eacute;g. Kisgyerekek sz&uuml;let&eacute;s&uuml;k ut&aacute;n egyből &ouml;nzően viselkednek. Mindent maguk&eacute;nak szeretn&eacute;nek, azonban felnőve megtanulj&aacute;k azt, hogy &ouml;nzetlen&uuml;l sokkal t&ouml;bbet kaphatnak.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">J&oacute; gyakorlat:</p> <p style="text-align: justify;">Sz&aacute;momra az <strong>&ouml;nk&eacute;ntess&eacute;g</strong> seg&iacute;tett sokat. Rengeteget kaptam &uacute;gy &ouml;nk&eacute;ntes munk&aacute;k &aacute;ltal, hogy a banksz&aacute;ml&aacute;mon l&eacute;vő &ouml;sszeg nem n&ouml;vekedett, sőt t&ouml;bbsz&ouml;r ink&aacute;bb cs&ouml;kkent. Azonban a <strong>lelki gazdags&aacute;g felbecs&uuml;lhetetlen</strong>, amit az&aacute;ltal kaptam, hogy egy csapat emberrel k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gben teszek a k&ouml;z&ouml;s, j&oacute; c&eacute;lok&eacute;rt. Felbecs&uuml;lhetetlen mert rengeteg k&eacute;pess&eacute;get saj&aacute;t&iacute;tottam el, igaz bar&aacute;tokat szereztem &eacute;s megtanultam sz&iacute;vvel l&eacute;lekkel tenni a kitűz&ouml;tt c&eacute;ljaim&eacute;rt.</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>K&ouml;z&ouml;ny:</strong> Ha <em>nem l&aacute;tjuk a dolgok val&oacute;di &eacute;rt&eacute;k&eacute;t</em> sanszos, hogy <em>nem is fog &eacute;rdekelni</em> minket az, hogy mi t&ouml;rt&eacute;nik vele. Egyszerűen <em>nem l&aacute;tjuk az &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;seket</em>. Nem &eacute;rdekel minket, hogy l&aacute;tjuk az &oacute;ce&aacute;ni szem&eacute;tszigeteket, vagy a sz&uacute;nyog&iacute;rt&oacute; rep&uuml;lőt halljuk, amely a mi eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;nkre is k&aacute;ros anyagot sz&oacute;r mag&aacute;b&oacute;l. Nem t&ouml;rőd&uuml;nk azzal, hogy &eacute;rezz&uuml;k a nap perzselő meleg&eacute;t a bőr&uuml;nk&ouml;n, mert nincs &aacute;rny&eacute;kot ad&oacute; fa. <em>Tudjuk azt is, ha az &ouml;kosziszt&eacute;ma s&eacute;r&uuml;l az r&aacute;nk is hat&aacute;ssal van &eacute;s itt nem a bolyg&oacute; meg&oacute;v&aacute;sa a c&eacute;l (hisz a Term&eacute;szet n&eacute;lk&uuml;l&uuml;nk is kiv&aacute;l&oacute;an alkalmazkodik a v&aacute;ltoz&aacute;shoz), hanem az emberis&eacute;g j&ouml;vője a t&eacute;t. </em>M&eacute;g azt se mondhatjuk, hogy nem &eacute;rint minket a probl&eacute;ma hisz <em>az &eacute;let&uuml;nk minden mozzanat&aacute;ban kapcsolatban vagyunk egym&aacute;ssal</em>, tetteink d&ouml;nt&eacute;seink m&aacute;sokra jelentős hat&aacute;ssal vannak. Egy p&oacute;l&oacute; megv&aacute;s&aacute;rl&aacute;s&aacute;val t&aacute;mogathatjuk a gyerek munk&aacute;t, egy csokol&aacute;d&eacute; megv&aacute;s&aacute;rl&aacute;s&aacute;val a gorill&aacute;k &eacute;lőhely&eacute;nek elpuszt&iacute;t&aacute;s&aacute;t, de a k&ouml;z&ouml;ny &eacute;s &eacute;rdektelens&eacute;g miatt nem l&aacute;tjuk az &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;seket. Sokszor a saj&aacute;t egy&eacute;ni probl&eacute;m&aacute;inkon nem l&aacute;tunk t&uacute;l, ami val&oacute;sz&iacute;nű a k&eacute;t előbbi eredővel vannak &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;sben.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">J&oacute; gyakorlat:</p> <p style="text-align: justify;">Sz&aacute;momra az seg&iacute;tett, hogy elkezdtem <strong>felfedezni &uacute;jra a vil&aacute;got</strong>. T&ouml;rekedtem nem elfogadni, a m&eacute;dia platformon kapott manipulat&iacute;v inform&aacute;ci&oacute;kat, hanem saj&aacute;tokat alkottam. Elkezdtem megl&aacute;tni az &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;seket. Nem kell nagy dologgal kezdeni. Elősz&ouml;r <strong>kezdj&uuml;k</strong> p&eacute;ld&aacute;ul a <strong>tudatos v&aacute;s&aacute;rl&aacute;ssal.</strong> Hisz amint ut&aacute;na j&aacute;runk annak mit esz&uuml;nk, az hogyan k&eacute;sz&uuml;l, mit tartalmaz, milyen hat&aacute;ssal van embert&aacute;rsainkra &eacute;s a k&ouml;rnyezet&uuml;nkre &bdquo;fel&eacute;bred&uuml;nk a k&ouml;z&ouml;nyből&rdquo; &eacute;s tettekre k&eacute;szek lesz&uuml;nk. R&aacute;j&ouml;v&uuml;nk, hogy a h&eacute;tk&ouml;znapi d&ouml;nt&eacute;seinknek igenis s&uacute;lya van. Aj&aacute;nlom figyelmetekbe a tudatos v&aacute;s&aacute;rl&oacute;k 12 pontj&aacute;t &eacute;s a weboldalukat: tudatosvasarlok.hu .</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Azt mondjuk intenz&iacute;v, jelentősen k&ouml;rnyezetszennyező mezőgazdas&aacute;gra van sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk, ami ell&aacute;tja az &eacute;hező, egyre bőv&uuml;lő n&eacute;pess&eacute;g&uuml;nket. Azonban, hogy jut el &uacute;gy az &eacute;hezőkh&ouml;z az &eacute;lelmiszer, ha a nagyobb &eacute;lelmiszerl&aacute;ncok csak csek&eacute;ly r&eacute;sz&eacute;t aj&aacute;nlj&aacute;k fel a lej&aacute;rat k&ouml;zeli &eacute;lelmiszereiknek a h&aacute;tr&aacute;nyos helyzetű emberek jav&aacute;ra? &nbsp;A megmaradt &eacute;lelmiszerek nagy r&eacute;sze ink&aacute;bb szem&eacute;tlerak&oacute;kra ker&uuml;l -mondv&aacute;n, ha minden ilyen &eacute;lelmiszert odaadn&aacute;nak az &eacute;hezőknek, nem v&aacute;s&aacute;roln&aacute;nak n&aacute;luk. Ily m&oacute;don a mezőgazdas&aacute;g a c&eacute;lj&aacute;t nem tudja el&eacute;rni, szimpl&aacute;n &eacute;lelmiszerpazarl&aacute;st &eacute;s m&aacute;s k&ouml;rnyezeti &eacute;s/vagy t&aacute;rsadalmi probl&eacute;m&aacute;t eredm&eacute;nyez t&uacute;ltermel&eacute;s&eacute;vel.</p> <p style="text-align: justify;">Ugyancsak megfigyelhető ez a gyakorlat a ruhaiparban is, mert sok n&eacute;pszerű m&aacute;rka az &uacute;jrahasznos&iacute;t&aacute;s helyett el&eacute;geti a nem eladott term&eacute;keket. Ezzel a m&oacute;dszerrel nemcsak az elő&aacute;ll&iacute;t&aacute;s &aacute;ltal, hanem a megsemmis&iacute;t&eacute;ssel is jelentős k&ouml;rnyezeti terhet r&oacute; r&aacute;nk.</p> <p style="text-align: justify;">Van olyan orsz&aacute;g, ahol addig nem oltj&aacute;k a tajga t&uuml;zeit, ameddig a <u>k&ouml;zvetlen</u> gazdas&aacute;gi k&aacute;r nem nagyobb, mint a tűzolt&aacute;s k&ouml;lts&eacute;ge ...</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Hogyan t&ouml;rt&eacute;nhet meg mindez? Honnan ered? Saj&aacute;t emberi hozz&aacute;&aacute;ll&aacute;sunkb&oacute;l. De! <u>Ne</u> m&aacute;sokra mutogassunk, <u>ne</u> m&aacute;sokat okoljunk. Legy&uuml;nk j&oacute; p&eacute;ld&aacute;k, kezdj&uuml;k magunkkal a v&aacute;ltoz&aacute;st &iacute;gy lesz&uuml;nk hat&aacute;ssal embert&aacute;rsainkra.</strong></p> <p>&nbsp;</p>