Az emberek egymással szemben meglévő bizalmatlanságát és félelmét érzékeltető vers

#
<p style="text-align: justify;">Ahhoz hogy megtal&aacute;ljuk a k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi probl&eacute;m&aacute;k gy&ouml;ker&eacute;t, m&eacute;lyre kell &aacute;sni&nbsp;<span class="_5mfr"><span class="_6qdm">👉</span></span>&nbsp;meg kell &eacute;rten&uuml;nk a minket k&ouml;r&uuml;<span class="text_exposed_show">lvevő embereket, a tetteik m&ouml;g&ouml;tt h&uacute;z&oacute;d&oacute; okokat. Ami n&eacute;ha nem k&ouml;nnyű feladat. Ezzel a verssel az emberek egym&aacute;ssal szemben megl&eacute;vő bizalmatlans&aacute;g&aacute;t &eacute;s f&eacute;lelm&eacute;t pr&oacute;b&aacute;lom &eacute;rz&eacute;keltetni.&nbsp;<span class="_5mfr"><span class="_6qdm">🙏</span></span></span></p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: center;"><strong>Gy&ouml;ny&ouml;rű agancsos vad&aacute;llat, szel&iacute;d&uuml;lj!</strong></p> <p style="text-align: center;">Bizalmatlan, f&eacute;lelemmel teli vil&aacute;g, szel&iacute;d&uuml;lj!<br />Mindenki csak fut, mint &uuml;ld&ouml;z&ouml;tt vad.<br />C&eacute;ltalan.<br />A csod&aacute;latos, csendes &ouml;sv&eacute;nyen, messzi mindenkitől<br />Maga se tudja hova.<br />Hontalan.<br />Reszket a meleg otthont ny&uacute;jt&oacute;, hatalmas &eacute;g alatt.<br />&Eacute;s csak fut, saj&aacute;t &aacute;rny&eacute;k&aacute;t is maga m&ouml;g&ouml;tt hagyva.<br />Nyugtalan.<br />Saj&aacute;t v&iacute;zi&oacute;i &aacute;ltal v&aacute;lt sebzett vadd&aacute;<br />s b&aacute;nt mielőtt őt "b&aacute;ntan&aacute;k".<br />Tipor!<br />A vil&aacute;g ellen v&iacute;vott harcban, a saj&aacute;t &eacute;let&eacute;t is feladja.<br />Agancsa csattan &eacute;s v&eacute;resre v&aacute;g.<br />Retteg!<br />A f&eacute;lelem a legbensőbb, legm&eacute;lyebb r&eacute;sz&eacute;ből ered.<br />Csup&aacute;n egyetlen dolog gy&oacute;gy&iacute;tja az ily v&eacute;rző sebeket.<br />A Szeretet!<br />Lelk&eacute;ig f&eacute;ny hatol, lass&iacute;t a l&eacute;gz&eacute;s, m&aacute;r puh&aacute;n trappol<br />visszafordul, kicsit meg&aacute;ll.<br />Szel&iacute;d&uuml;l.<br />S nem menek&uuml;l tov&aacute;bb.<br />A vil&aacute;gban, otthonra tal&aacute;lt.</p> </div>