Tarts velem egy olyan világ felé, ahol a globális problémákkal meg tudunk kűzdeni!

#
<p style="text-align: center;"><strong>Az elk&eacute;pzelt j&ouml;vő</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ha elk&eacute;pzelem a j&ouml;vőt 2030-ban kettő lehetős&eacute;get l&aacute;tok, ami k&eacute;t m&oacute;don &eacute;rhető el. Az egyik &uacute;t, hogy folytatjuk azt, amit most csin&aacute;lunk. Ezen az &uacute;ton m&eacute;g t&ouml;bb szennyezett ter&uuml;letet &eacute;s m&eacute;g t&ouml;bb elidegenedett embert l&aacute;tok. Ahogy k&ouml;rben&eacute;zek, elsivatagosodott &eacute;s &eacute;lettelen talajokat &eacute;s ihatatlan vizet l&aacute;tok, amik vesz&eacute;lyesek a vegyszertartalmuk miatt. L&aacute;tok szem&eacute;thegyeket &eacute;s szem&eacute;tszigeteket, kihal&oacute;ban l&eacute;vő fajokat, gyakran v&aacute;ltoz&oacute; időj&aacute;r&aacute;st, &eacute;lelmiszerhi&aacute;nyt &eacute;s minős&eacute;gi &eacute;hez&eacute;st. L&aacute;tok beteg embereket, akik elvesz&iacute;tett&eacute;k a kapcsolatot egym&aacute;ssal, akik nem b&iacute;znak senkiben &eacute;s semmiben, akik abban hisznek, hogy a f&uuml;ggős&eacute;gek &eacute;s az &aacute;lland&oacute; birtokl&aacute;s elhozza sz&aacute;mukra a boldogs&aacute;got, emberek akik elfogadnak egy ill&uacute;zi&oacute;t a vil&aacute;gr&oacute;l &eacute;s nem akarnak gondolkodni, nem akarnak felelős&eacute;get v&aacute;llalni. A term&eacute;szeti erőforr&aacute;sok hi&aacute;nya miatt szeg&eacute;nys&eacute;get, migr&aacute;ci&oacute;kat &eacute;s h&aacute;bor&uacute;kat l&aacute;tok, amelyek m&aacute;r kor&aacute;bban elkezdődtek. Ezek tal&aacute;n mind az emberis&eacute;g kihal&aacute;s&aacute;hoz vezetnek. Nem ez az a vil&aacute;g, amit elk&eacute;pzelek a gyermekemnek.</p> <p style="text-align: justify;">Van egy m&aacute;sik &uacute;t, amin mehet&uuml;nk. Ez a term&eacute;szet-izmus &ouml;sv&eacute;nye. Hiszek abban, hogy a rendszer n&eacute;h&aacute;ny r&eacute;sz&eacute;nek a megv&aacute;ltoztat&aacute;s&aacute;val k&eacute;pesek vagyunk m&oacute;dos&iacute;tani az eg&eacute;szen. V&eacute;lem&eacute;nyem szerint, a k&ouml;vetkező l&eacute;p&eacute;sek elvezetnek ahhoz, hogy el&eacute;rj&uuml;k a fenntarthat&oacute; vil&aacute;gr&oacute;l alkotott v&iacute;zi&oacute;t:</p> <p style="text-align: justify;"><img class="mobile-media" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="megold&aacute;sok" src="../../kep/kor" alt="" width="407" height="407" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Oktat&aacute;s fejleszt&eacute;se /A gondolkod&aacute;s megv&aacute;ltoztat&aacute;sa, igazi &eacute;rt&eacute;kek, k&ouml;rnyezeten alakul&oacute; oktat&aacute;s, j&oacute; p&eacute;ld&aacute;k/</strong></p> <p style="text-align: justify;">A n&ouml;vekvő &eacute;s profitorient&aacute;lt gazdas&aacute;g elpuszt&iacute;tja a k&ouml;rnyezetet. A gazdas&aacute;g a t&aacute;rsadalom c&eacute;ljait &eacute;s &eacute;rt&eacute;krendj&eacute;t k&ouml;veti.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ebből kifoly&oacute;lag a kereslet megv&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;val megv&aacute;ltozik a k&iacute;n&aacute;lat.&nbsp;Ha meg szeretn&eacute;k v&aacute;ltoztatni a vil&aacute;got, elősz&ouml;r az emberek gondolkod&aacute;s&aacute;t kell megv&aacute;ltoztatnunk.</p> <p style="text-align: justify;">A t&ouml;bbs&eacute;g c&eacute;lja meghat&aacute;rozza a t&aacute;rsadalom halad&aacute;si ir&aacute;ny&aacute;t. Sok ember c&eacute;lja az, hogy megtal&aacute;lja a boldogs&aacute;got. Azonban az utols&oacute; &eacute;vtizedekben f&eacute;lreinform&aacute;ltak minket arr&oacute;l, hogy hogyan is &eacute;rhetj&uuml;k el azt. Azt sugallt&aacute;k fel&eacute;nk, hogy az egyetlen m&oacute;dja annak, hogy boldogok legy&uuml;nk az, ha sikeresek lesz&uuml;nk, hatalmat &eacute;s irre&aacute;lisan sok p&eacute;nzt szerz&uuml;nk, m&eacute;g t&ouml;bb anyagok birtoklunk, v&eacute;get nem &eacute;rően v&aacute;s&aacute;rlunk, versenyz&uuml;nk a t&ouml;bbiekkel&hellip;stb.&nbsp; A konzumerizmus, materializmus &eacute;s az egoizmus elvei f&eacute;lre vezeti az embereket a boldogs&aacute;g keres&eacute;s &uacute;tj&aacute;n. Ezen az &ouml;sv&eacute;nyen mi csak mag&aacute;nyra &eacute;s r&ouml;vid ideig tart&oacute; boldogs&aacute;gra lel&uuml;nk, amik f&uuml;ggős&eacute;gek kialakul&aacute;s&aacute;hoz vezetnek. A hatalom, a birtokl&aacute;s, a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s, az alkohol, a gy&oacute;gyszerek &eacute;s drogok f&uuml;ggőiv&eacute; v&aacute;lunk. A f&uuml;ggős&eacute;g egy betegs&eacute;g, amit csak &uacute;gy mint a testnek, a l&eacute;leknek is k&aacute;ros. Ha a val&oacute;s v&aacute;laszt akarjuk megkapni, elősz&ouml;r a val&oacute;s &eacute;rt&eacute;kekre kell r&aacute;tal&aacute;lnunk. V&eacute;lem&eacute;nyem szerint, a k&ouml;vetkezőkben rejlenek az igazi &eacute;rt&eacute;kek, amelyek meghozz&aacute;k sz&aacute;munkra az igaz &eacute;s tart&oacute;s boldogs&aacute;got: az &eacute;let tisztelete; az &ouml;nzetlens&eacute;g; az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s; az erős kapcsolatok megl&eacute;te; a sz&eacute;ps&eacute;g &eacute;s a j&oacute;s&aacute;g megl&aacute;t&aacute;sa mindenben ami k&ouml;r&uuml;l vesz minket; figyelemteljes minős&eacute;gi idő; &eacute;letc&eacute;l, harm&oacute;nia, h&aacute;la, elfogad&aacute;s, szeret &eacute;s b&eacute;ke megtal&aacute;l&aacute;sa.</p> <p style="text-align: justify;">A legbefoly&aacute;solhat&oacute;bb r&eacute;sze a t&aacute;rsadalomnak a fiatal gener&aacute;ci&oacute;, ami a legnyitottabb &eacute;s legfog&eacute;konyabb r&eacute;sze a t&aacute;rsadalomnak. Ha j&oacute; instrukci&oacute;kat kapnak k&eacute;pesek lesznek fel&eacute;p&iacute;teni egy olyan rendszert, ami harm&oacute;ni&aacute;ban van a k&ouml;rnyezettel &eacute;s fenntarthat&oacute;. Fel kell neveln&uuml;nk egy gener&aacute;ci&oacute;t, ami k&eacute;szen &aacute;ll a v&aacute;ltoz&aacute;sra.</p> <p style="text-align: justify;">A gyerekek a legt&ouml;bb ingert az iskol&aacute;t&oacute;l, a csal&aacute;dt&oacute;l &eacute;s a m&eacute;di&aacute;t&oacute;l kapj&aacute;k. Elősz&ouml;r is olyann&aacute; kell fejleszten&uuml;nk a jelen gazdas&aacute;gi alapokkal rendelkező oktat&aacute;si rendszert, ami k&eacute;pes arra, hogy megtan&iacute;tsa az igazi &eacute;rt&eacute;keket. Az iskol&aacute;ban meg kell sz&uuml;ntetn&uuml;nk a versenyt a di&aacute;kok k&ouml;z&ouml;tt &eacute;s seg&iacute;teni kell az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;st. Meg kell mutatnunk, hogy mindenkinek van valamiben erőss&eacute;ge &eacute;s hasznos r&eacute;sze tud lenni a t&aacute;rsadalomnak. A lexik&aacute;lis tud&aacute;s helyett, a holisztikus &eacute;s rendszer alap&uacute; gondolkod&aacute;st kell erős&iacute;teni, a gyakorlati tud&aacute;ssal egyetemben. Az &ouml;nk&eacute;ntesked&eacute;s lehetős&eacute;g&eacute;t bőv&iacute;teni kell (nem csak a) fiatalok k&ouml;r&eacute;ben, hogy megtapasztalj&aacute;k a fizet&eacute;s n&eacute;lk&uuml;li seg&iacute;ts&eacute;gny&uacute;jt&aacute;sb&oacute;l fakad&oacute; lelki gazdags&aacute;got. Sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk van egy olyan oktat&aacute;si rendszerre, ami az &eacute;lethosszig tart&oacute; tanul&aacute;st t&aacute;mogatja.</p> <p style="text-align: justify;">Egy a legfontosabb teendők k&ouml;z&uuml;l, a csal&aacute;dk&ouml;zpont&uacute; munkahelyek t&aacute;mogat&aacute;sa, amelyek el&eacute;g időt biztos&iacute;t a sz&uuml;lőknek arra, hogy foglalkozzanak a gyermek&uuml;kkel.</p> <p style="text-align: justify;">V&eacute;gezet&uuml;l pedig a m&eacute;dia irracion&aacute;lis vil&aacute;g&aacute;t kell megv&aacute;ltoztatni. Ez egy olyan platform ami ir&aacute;nyt, trendeket &eacute;s szoci&aacute;lis norm&aacute;kat mutat ezreknek. Meg kell f&eacute;kezn&uuml;nk a gazdas&aacute;gi &eacute;rdek manipul&aacute;l&oacute; &eacute;s rombol&oacute; hat&aacute;sait a m&eacute;dia ter&uuml;let&eacute;n. Szigor&uacute; kontroll&aacute;l&aacute;sra van sz&uuml;ks&eacute;ge a nagy hat&aacute;st gener&aacute;l&oacute; k&eacute;pess&eacute;ge miatt. A m&eacute;di&aacute;nak kimagasl&oacute; p&eacute;ld&aacute;kat &eacute;s p&eacute;lda &eacute;rt&eacute;kű cselekedeteket kell mutatnia.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Egyes&iacute;t&eacute;s /kommunik&aacute;ci&oacute;, egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s, tudatos t&aacute;rsadalom/</strong></p> <p style="text-align: justify;">Az eg&eacute;sz rendszer a versenyz&eacute;sen alapszik, ami egy lerombolt k&ouml;z&ouml;ss&eacute;get eredm&eacute;nyez. Csak egy egy&uuml;ttműk&ouml;dő &eacute;s &ouml;sszetart&oacute; t&aacute;rsadalom k&eacute;pes arra, hogy hat&eacute;konyan reag&aacute;ljon a glob&aacute;lis probl&eacute;m&aacute;kra. Sok r&eacute;szre vagyunk osztva a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző nyelvek miatt, de nem csak nemzetek nemzetektől, de gener&aacute;ci&oacute;k, tov&aacute;bb&aacute; a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző t&aacute;rsadalmi r&eacute;tegek &eacute;s minden szakter&uuml;let megosztott valamilyen szinten a nyelvhaszn&aacute;lat miatt. A jobb kommunik&aacute;ci&oacute; seg&iacute;theti a hat&eacute;konyabb egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;st. P&eacute;ld&aacute;ul a tudom&aacute;nyos szakter&uuml;letek mind rendelkeznek saj&aacute;t szakszavakkal. Ezek a &bdquo;k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző nyelvek&rdquo; okozhatj&aacute;k a meg&eacute;rt&eacute;s cs&ouml;kken&eacute;s&eacute;t. Ha k&eacute;pesek lenn&eacute;nek egy k&ouml;z&ouml;s nyelvet haszn&aacute;lni, a felfog&aacute;s sokkal hat&eacute;konyabb lenne, az inform&aacute;ci&oacute; gyorsabban &aacute;ramolhatna &eacute;s a reakci&oacute;idő r&ouml;videbb&eacute; v&aacute;lna. Ez szint&uacute;gy seg&iacute;theti a tiszt&aacute;bb &eacute;s &eacute;rthetőbb kommunik&aacute;ci&oacute;t a fiatalabb &eacute;s idősebb gener&aacute;ci&oacute;k k&ouml;z&ouml;tt, tov&aacute;bb&aacute; a t&aacute;rsadalmi r&eacute;tegek k&ouml;z&ouml;tt. Egy t&aacute;rsadalom, ami k&eacute;pes egy&uuml;tt gondolkodni a glob&aacute;lis probl&eacute;m&aacute;kr&oacute;l &eacute;s a k&ouml;rnyezetv&eacute;delem&eacute;rt cselekedni, a rem&eacute;ny egy glob&aacute;lis szintű v&aacute;ltoz&aacute;sra.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>A p&eacute;nz szerepe /a lelki szabads&aacute;g sz&uuml;ks&eacute;ge, a szimbi&oacute;zis &eacute;rt&eacute;ke &eacute;s ereje/</strong></p> <p style="text-align: justify;">A p&eacute;nz mindennek a hajt&oacute;ereje. P&eacute;nzre van sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk ahhoz, hogy l&eacute;tezz&uuml;nk &eacute;s hogy t&uacute;l&eacute;lj&uuml;nk. Ez&eacute;rt a gondolat, hogy nincs el&eacute;g p&eacute;nz&uuml;nk, stresszt &eacute;s f&eacute;lelmet okoz nagyon sokunkban. Ez a f&eacute;lelem bez&aacute;r minket egy p&eacute;nzf&uuml;ggős&eacute;gi b&ouml;rt&ouml;nbe. A p&eacute;nz "isten", aki ott van mindenhol, az emberek im&aacute;dj&aacute;k őt &eacute;s &ouml;ln&eacute;nek &eacute;rte, sok embernek az &eacute;let c&eacute;lj&aacute;v&aacute; v&aacute;lt. Mi arra haszn&aacute;ljuk a p&eacute;nzt, hogy megm&eacute;rj&uuml;k vele az &ouml;sszes vagyonunkat, de ez figyelmen k&iacute;v&uuml;l hagyja a megfizethetetlen &eacute;rt&eacute;keit a Term&eacute;szetnek &eacute;s az emberi kapcsolatoknak, amelyekben rejlik a val&oacute;di gazdags&aacute;g &eacute;s j&oacute;ll&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">&Uacute;jra kell gondolnunk a p&eacute;nz szerep&eacute;t. &Eacute;szre kell venn&uuml;nk, hogy a p&eacute;nz alapvető funkci&oacute;ja az, hogy &ouml;sszekapcsolja az emberi tehets&eacute;get az emberi sz&uuml;ks&eacute;ggel. Azonban a p&eacute;nz nem k&eacute;pes az igazi &eacute;rt&eacute;kek kifejez&eacute;s&eacute;re, ez&eacute;rt eltorz&iacute;tja a val&oacute;s&aacute;got. A kincs nem a p&eacute;nzben rejlik; az &eacute;rt&eacute;k a kapcsolatban &eacute;s az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;sben rejlik. Az &eacute;rt&eacute;kek a k&ouml;rnyezet&uuml;nkkel kialak&iacute;tott szimbi&oacute;zisban rejlik. K&eacute;pesek vagyunk p&eacute;nz n&eacute;lk&uuml;l &eacute;lni, de nem egym&aacute;s n&eacute;lk&uuml;l.</p> <p style="text-align: justify;">Sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk van egy olyan p&eacute;nz&uuml;gyi rendszerre, ami k&eacute;pes kifejezni az igazi j&oacute;ll&eacute;tet.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>A lokaliz&aacute;ci&oacute; &uacute;tj&aacute;n /r&ouml;vid &eacute;lelmiszerell&aacute;t&oacute; l&aacute;ncok, &ouml;nell&aacute;t&aacute;s/</strong></p> <p style="text-align: justify;">A glob&aacute;lis &uuml;gyek nagy k&eacute;rd&eacute;seire a v&aacute;laszt lok&aacute;lisan tal&aacute;ljuk meg. A termel&eacute;sb&eacute;li lokaliz&aacute;ci&oacute; v&eacute;lem&eacute;nyem szerint azt jelenti, hogy az &eacute;lelmiszer &eacute;s a term&eacute;k elő&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa a lok&aacute;lis k&ouml;rnyezetben zajlik, ami &aacute;ltal a sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, csomagol&aacute;s &eacute;s a vegyszeres tart&oacute;s&iacute;t&aacute;s nem sz&uuml;ks&eacute;ges. Az &eacute;lelmiszer elő&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak &ouml;kol&oacute;giai l&aacute;bnyoma kisebb&eacute; v&aacute;lhatna.</p> <p style="text-align: justify;">J&oacute; p&eacute;ld&aacute;k az &ouml;kofalvak, amelyek k&eacute;pesek az &ouml;nell&aacute;t&aacute;sra. K&eacute;pes lenne ell&aacute;tni mag&aacute;t &eacute;lelmiszerrel, tiszta v&iacute;zzel &eacute;s k&eacute;pes lenne megtiszt&iacute;tani a szennyviz&eacute;t meg&uacute;jul&oacute; energi&aacute;t haszn&aacute;lva. Az &ouml;nell&aacute;t&oacute; h&aacute;zak is nagy lehetős&eacute;geket rejtenek magukban.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>A z&aacute;rt rendszerek gyakorlata /&ouml;kol&oacute;giai gazd&aacute;lkod&aacute;s, z&ouml;ld ipar/</strong></p> <p style="text-align: justify;">&Ouml;kol&oacute;giai, Term&eacute;szet centrikus mezőgazdas&aacute;got kell bevezetni. Ez k&eacute;pes arra, hogy elő&aacute;ll&iacute;tsunk minős&eacute;gi &eacute;lelmiszert a talaj kizs&aacute;km&aacute;nyol&aacute;sa n&eacute;lk&uuml;l. Elvesz &eacute;s visszap&oacute;tol egy időben, ez&eacute;rt is tud egy z&aacute;rt rendszert kialak&iacute;tani.</p> <p style="text-align: justify;">A z&ouml;ld iparban a bemeneti &eacute;s a kimeneti r&eacute;szek korl&aacute;toz&aacute;sokat ig&eacute;nyelnek. Limit&aacute;lni kell az erőforr&aacute;s &eacute;s az energia haszn&aacute;latot. K&eacute;pesnek kell lennie jobbat elő&aacute;ll&iacute;tani kevesebből. Ez&uacute;ton az ipar is r&aacute; lenne k&eacute;nyszer&iacute;tve arra, hogy meg&uacute;jul&oacute; energi&aacute;t haszn&aacute;ljon &eacute;s &uacute;jrahasznos&iacute;tson. Egy z&aacute;rt &eacute;s k&ouml;rforg&aacute;sos rendszert &eacute;rn&eacute;nk el ezekkel a szab&aacute;lyoz&aacute;sokkal.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>T&ouml;rv&eacute;nybeiktat&aacute;s /az &eacute;let rendszereinek a jogai/</strong></p> <p style="text-align: justify;">Az utols&oacute; l&eacute;p&eacute;s az, hogy t&ouml;rv&eacute;nybe iktassuk a F&ouml;ld &eacute;s az őt alkot&oacute; &eacute;letrendszereknek (bele&eacute;rtve az emberi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geket) a jog&aacute;t:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Jog az &eacute;lethez: Jog az &eacute;lő rendszerek &eacute;s az azokat t&aacute;mogat&oacute; term&eacute;szetes folyamatok integrit&aacute;s&aacute;nak fenntart&aacute;s&aacute;ra.</li> <li>Az &eacute;let v&aacute;ltozatoss&aacute;g&aacute;hoz/diverzit&aacute;s&aacute;hoz: Jog a F&ouml;ld&ouml;n l&eacute;tező fajok v&aacute;ltozatoss&aacute;g&aacute;nak a megőrz&eacute;s&eacute;re &ndash; genetikai v&aacute;ltoztat&aacute;s &eacute;s m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s n&eacute;lk&uuml;l -.</li> <li>A v&iacute;zhez: Jog az &eacute;lőrendszereket t&aacute;mogat&oacute; v&iacute;z minős&eacute;g&eacute;nek &eacute;s &ouml;sszet&eacute;tel&eacute;nek a meg&oacute;v&aacute;s&aacute;ra</li> <li>A tiszta levegőh&ouml;z: Jog a levegő minős&eacute;g&eacute;nek &eacute;s szerkezet&eacute;nek a meg&oacute;v&aacute;s&aacute;ra.</li> <li>Az egyens&uacute;lyhoz: Jog az &ouml;kol&oacute;giai egyens&uacute;ly seg&iacute;t&eacute;s&eacute;re.</li> <li>A helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;shoz: Jog azon &eacute;lőrendszerek helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra, amiket k&ouml;zvetlen vagy k&ouml;zvetett &uacute;ton emberi tev&eacute;kenys&eacute;g befoly&aacute;solt.</li> <li>Jog a szennyeződ&eacute;s mentess&eacute;ghez: Jog a m&eacute;rgező &eacute;s radioakt&iacute;v emberi eredetű szennyeződ&eacute;s mentess&eacute;g&eacute;re.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><em>Kedves Olvas&oacute;! K&ouml;sz&ouml;n&ouml;m hogy bemutathattam, hogy v&eacute;lem&eacute;nyem szerint milyen ir&aacute;nyba kell elindulnunk ahhoz, hogy egy jobb vil&aacute;got teremts&uuml;nk. Ne feledd, ehhez te is kellesz! A v&aacute;ltoz&aacute;st kezdj&uuml;k el egy&eacute;ni szinten az &eacute;rt&eacute;krend&uuml;nk megv&aacute;ltoztat&aacute;s&aacute;val. Haladjunk egy&uuml;tt l&eacute;p&eacute;sről l&eacute;p&eacute;sre &eacute;s az &ouml;sv&eacute;ny &uacute;tt&aacute; alakul l&eacute;pteink alatt.</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>