Hogyan legyek környezetvédő?

#
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Kedves olvas&oacute;! Nagyon j&oacute;l kezdted! K&ouml;rnyezetv&eacute;dők &uacute;gy lehet&uuml;nk, hogy feltessz&uuml;k az első k&eacute;rd&eacute;st, hogy hogyan is v&aacute;lhatunk azz&aacute;?! Azt&aacute;n sorra v&aacute;laszokat &eacute;s megold&aacute;sokat fogunk tal&aacute;lni.&nbsp;</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Gyorstalpal&oacute;:</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>1. Mi is a k&ouml;rnyezetv&eacute;delem?&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">A minket k&ouml;r&uuml;lvevő k&ouml;rnyezet eg&eacute;szs&eacute;ges &aacute;llapot&aacute;nak meg&oacute;v&aacute;sa a jelen &eacute;s j&ouml;vő gener&aacute;ci&oacute;i r&eacute;sz&eacute;re -egyszerűen-. Teh&aacute;t egy nagyon komplex dolog amire sz&aacute;mos lehetős&eacute;get fogunk tal&aacute;lni.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">2. Ki k&ouml;rnyezetv&eacute;dő?</span></strong></p> <p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">Minden olyan ember, aki elindul a k&ouml;rnyezettudatos&aacute;g &ouml;sv&eacute;ny&eacute;n &eacute;s t&ouml;rekszik arra, hogy az &ouml;sszes k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi probl&eacute;m&aacute;ra megold&aacute;st tal&aacute;ljon a saj&aacute;t egy&eacute;ni szintj&eacute;n, a saj&aacute;t lehetős&eacute;geihez m&eacute;rten.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">3. Hogyan legyek k&ouml;rnyezetv&eacute;dő?</span></strong></p> <p style="text-align: justify; padding-left: 40px;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">Ahhoz hogy k&ouml;rnyezetv&eacute;dő l&eacute;gy, el kell saj&aacute;t&iacute;tanod egy gondolkod&aacute;sm&oacute;dot &eacute;s egy &uacute;j &eacute;rt&eacute;kredet. Nekem ez t&ouml;bb &eacute;vemben ker&uuml;lt.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12pt;">4. Ha az al&aacute;bbi &aacute;ll&iacute;t&aacute;s illik r&aacute;d, akkor k&ouml;rnyezetv&eacute;dő vagy:</span></strong></p> <p style="padding-left: 40px; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 12pt;">A hivat&aacute;som az, hogy v&aacute;laszokat &eacute;s megold&aacute;sokat tal&aacute;ljak a k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi probl&eacute;m&aacute;kra. Minden k&ouml;rnyezeti probl&eacute;m&aacute;ra reag&aacute;lni akarok kis l&eacute;p&eacute;sekkel megkezdve, a saj&aacute;t lehetős&eacute;geimhez m&eacute;rten. Szeretn&eacute;m megismerni a vil&aacute;g &ouml;sszetett gombolyag&aacute;t, hogy kibogozva azt megl&aacute;ssam azon &ouml;sszef&uuml;gg&eacute;seket, ami &aacute;ltal seg&iacute;thetem az embert&aacute;rsaimat &eacute;s az &ouml;kosziszt&eacute;ma &eacute;ps&eacute;g&eacute;nek meg&oacute;v&aacute;s&aacute;t. J&oacute; sz&aacute;nd&eacute;k, seg&iacute;tők&eacute;szs&eacute;g &eacute;s kitart&aacute;s vez&eacute;rlik cselekedeteimet. C&eacute;lom az, hogy magam m&ouml;g&ouml;tt egy jobb vil&aacute;got hagyjak.</span></p> <p style="padding-left: 40px; text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">A <span style="text-decoration: underline;">kornyezetvedovagyok.hu</span> oldalon tippeket &eacute;s megold&aacute;sokat mutatok be sz&aacute;modra amelyben megmutatom &eacute;n mit teszek a k&ouml;rnyezetv&eacute;delem&eacute;rt.</span></strong></p>