Blessingway - Az én szülésre bocsátó ünnepségem

#
<p style="text-align: justify;"><strong>A v&aacute;rand&oacute;ss&aacute;gom sor&aacute;n <a href="https://www.facebook.com/keszenlet">Lenner-Pittlik Fanni Fl&oacute;ra</a> k&iacute;s&eacute;rt d&uacute;lak&eacute;nt, akitől a sok hasznos babav&aacute;r&aacute;ssal kapcsolatos inform&aacute;ci&oacute; mellett, lelki t&aacute;mogat&aacute;st is kaptam. Ő vetette fel, hogy az utols&oacute; trimeszteremben szervezne r&eacute;szemre egy blessingway-t, magyarul sz&uuml;l&eacute;sre bocs&aacute;t&oacute; &uuml;nnepet, amit akkor m&eacute;g nem is sejtettem, hogy milyen lelki erőforr&aacute;st jelent majd sz&aacute;momra az utols&oacute; hetekben. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Mint ahogyan esk&uuml;vő előtt a mennyasszony &eacute;s az őt inspir&aacute;l&oacute; nő ismerősei &ouml;sszegyűlnek &eacute;s a l&aacute;nys&aacute;gb&oacute;l asszonny&aacute; v&aacute;l&aacute;st &uuml;nneplik a l&aacute;nyb&uacute;cs&uacute;n, &uacute;gy a blessingwayen az asszonyb&oacute;l &eacute;desany&aacute;v&aacute; v&aacute;l&aacute;st &uuml;nneplik az esem&eacute;ny r&eacute;sztvevői. Eredetileg a blessingway indi&aacute;n hagyom&aacute;nyokra visszavezethető esem&eacute;ny, &iacute;gy az minden &eacute;rz&eacute;kszervre hat&oacute;, szertart&aacute;sos elemekből &eacute;p&uuml;l fel.</p> <p style="text-align: justify;">Minden r&eacute;sztvevő olyan ruhadarabot v&aacute;lasztott erre az esem&eacute;nyre, amely a nőis&eacute;get &eacute;s a term&eacute;szetet szimboliz&aacute;lja. Maga a dekor&aacute;ci&oacute;ban is hangs&uacute;lyt kaptak a nőies sz&iacute;nek, mint a r&oacute;zsasz&iacute;n, lila, bord&oacute;. K&ouml;rbe&uuml;lt&uuml;k a gy&ouml;ny&ouml;rű kerti vir&aacute;gokkal, vir&aacute;gszirmokkal k&ouml;rbe&ouml;lelt gyerty&aacute;s dekor&aacute;ci&oacute;t, a h&aacute;tt&eacute;rből halk gy&ouml;ny&ouml;rű zene sz&oacute;lt, mint p&eacute;ld&aacute;ul <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jl_hsdmYD9I">Paya Bea &ndash; H&iacute;vlak t&eacute;ged</a> c&iacute;mű dala.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<img class="mobile-media" title="F&uuml;l&ouml;p Ferenc fot&oacute;" src="../../kep/312107685_435636208693321_3932900617497033467_n" alt="" width="356" height="237" /> &nbsp;&nbsp;<img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/312189291_644280673767169_7341018541946500745_n" alt="" width="353" height="235" />&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">M&aacute;r maga a t&eacute;ny, hogy az engem t&aacute;mogat&oacute; bar&aacute;tnőim miattam jelen vannak az esem&eacute;nyen, meghat&oacute; volt. Azt&aacute;n kezdet&eacute;t vette az &uuml;nneps&eacute;g, ami telis tele volt szimbolikus elemekkel. Az első szimbolika a vir&aacute;gos hajd&iacute;sszel val&oacute; megkoron&aacute;z&aacute;s, amelyet a hajam f&eacute;s&uuml;l&eacute;se, befon&aacute;sa &eacute;s relax&aacute;l&oacute; k&eacute;z &eacute;s l&aacute;bmassz&aacute;zs előz&ouml;tt meg. Az esem&eacute;ny sor&aacute;n sok hangs&uacute;lyt kapott az &eacute;rint&eacute;s, mint &ouml;lel&eacute;s, egym&aacute;s kez&eacute;nek a megfog&aacute;sa, amelynek jelentős&eacute;g&eacute;t nem kell bemutatni olyan ember sz&aacute;m&aacute;ra, akinek az &eacute;rint&eacute;s a szeretet nyelve, mint nekem.</p> <p style="text-align: justify;"><img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/310555424_479860030837775_6819847592803783863_n" alt="" width="380" height="253" />&nbsp;<img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/312088616_1552012768588563_3135619224770149165_n" alt="" width="167" height="251" />&nbsp;<img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/312084080_1817561658610091_8564695760927213788_n" alt="" width="166" height="249" /></p> <p style="text-align: justify;">Az esem&eacute;ny egyik legjelentősebb &eacute;s sz&aacute;momra nagyon sokat ad&oacute; eleme az volt, amikor egy cetlire fel&iacute;rtuk a sz&uuml;l&eacute;ssel, anyas&aacute;ggal kapcsolatos f&eacute;lelmeinket, m&iacute;g egy m&aacute;sik cetlire azokat a gondolatokat, amelyek a f&eacute;lelmek lek&uuml;zd&eacute;s&eacute;ben seg&iacute;tenek. A f&eacute;lelmeket tartalmaz&oacute; cetliket szimbolikusan el&eacute;gett&uuml;k, m&iacute;g a b&aacute;tor&iacute;t&oacute; cetliket &uacute;traval&oacute;k&eacute;nt megtarthattam.</p> <p style="text-align: justify;">A v&aacute;rand&oacute;ss&aacute;g sor&aacute;n, főleg az utols&oacute; trimeszterben felerős&ouml;dnek a f&eacute;lelmek &eacute;s ezzel nincs is addig baj, am&iacute;g nem hagyjuk, hogy azok &uacute;rr&aacute; legyenek rajtunk. &bdquo;Vajon j&oacute; &eacute;desanya leszek?&rdquo; &bdquo;Milyen lesz az &eacute;n sz&uuml;l&eacute;s &eacute;lm&eacute;nyem?&rdquo; &bdquo;Vajon b&iacute;zhatok a testemben?&rdquo; k&eacute;rd&eacute;sek, melyek megannyi f&eacute;lelmet, hoznak felsz&iacute;nre. Az &eacute;n erőforr&aacute;st ad&oacute; gondolatom, hogy 1) ott lesz ő, a karjaimban az &uacute;t v&eacute;g&eacute;n 2) ha a figyelmemet a f&eacute;lelmeim helyett, a testem jelz&eacute;seire &eacute;s &ouml;szt&ouml;neimre ford&iacute;tom, akkor hozz&aacute;f&eacute;rek ahhoz az elemi szinten megl&eacute;vő inform&aacute;ci&oacute;hoz, amely meg&oacute;v &eacute;s a sz&aacute;munkra legjobb megold&aacute;st teszik hozz&aacute;f&eacute;rhetőv&eacute;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/311975818_638577297673530_7022667322141645047_n" alt="" width="224" height="336" />&nbsp;<img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/312020526_1186972765189429_7232297538469359110_n" alt="" width="224" height="336" />&nbsp;<img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/310835519_1040742436622463_9101124830043629272_n" alt="" width="224" height="336" />&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">A f&eacute;lelmek lek&uuml;zd&eacute;s&eacute;hez azonban kell a magunkba vetett hit megerős&iacute;t&eacute;se, azaz az &ouml;n-bizalom, amelyhez az esem&eacute;ny tov&aacute;bbi elemei is mind hozz&aacute;j&aacute;rultak. Minden bar&aacute;tnőm &iacute;rt egy sz&aacute;momra sz&oacute;l&oacute; levelet, amelyben megosztott&aacute;k a velem &eacute;s az anyas&aacute;ggal kapcsolatos gondolataikat. A levelekben &iacute;rt őszinte szavak, lelkemig hatolva nem csak k&ouml;nnyeket szabad&iacute;tottak fel, hanem olyan bennem lakoz&oacute; erőre ir&aacute;ny&iacute;tott&aacute;k r&aacute; a figyelmemet, amelyet &eacute;n kev&eacute;sb&eacute;, de ők, kik k&ouml;zel &aacute;llnak hozz&aacute;m, tiszt&aacute;n l&aacute;tnak.</p> <p style="text-align: justify;"><img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/311871786_599186471952954_5585120305723520802_n" alt="" width="771" height="514" /></p> <p style="text-align: justify;">Az &uuml;nneps&eacute;g m&eacute;g sz&aacute;mos gy&ouml;ny&ouml;rű szimbolik&aacute;j&uacute; elemből &eacute;p&uuml;lt fel, de z&aacute;r&aacute;sk&eacute;nt kiemeln&eacute;m azt az &uacute;traval&oacute;t, amely sor&aacute;n mindenki egy k&ouml;z&ouml;s piros c&eacute;rn&aacute;b&oacute;l kark&ouml;tőt k&eacute;sz&iacute;tett, amelyet a baba meg&eacute;rkez&eacute;s&eacute;ig viselnek velem egy&uuml;tt.</p> <p style="text-align: justify;"><img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/311500483_2915136545462119_4694560040018316404_n_1" alt="" width="776" height="517" /></p> <p style="text-align: justify;">A blessingway sor&aacute;n v&eacute;gig harapni lehetett a szeretetet &eacute;s &aacute;tj&aacute;rta a szob&aacute;t egy olyan emelkedett l&eacute;gk&ouml;r, amely előhozta a tudat&aacute;t a m&eacute;lyről fakad&oacute; női erőnek &eacute;s a minket nőket &aacute;tj&aacute;r&oacute; szoros, t&aacute;mogat&oacute; sors-k&ouml;tel&eacute;knek. Az esem&eacute;ny amellett, hogy nagy erőforr&aacute;st adott sz&aacute;momra előseg&iacute;ti, hogy a figyelmemet a benn&uuml;nk meglapul&oacute; term&eacute;szetes &ouml;szt&ouml;n&ouml;kre ford&iacute;tsam, amely tudatalatti k&eacute;sztető erő, v&eacute;gigvezet az any&aacute;v&aacute; v&aacute;l&aacute;s &uacute;tj&aacute;n. Rem&eacute;lem minden kismama megtapasztalhatja a blessingway felejthetetlen &eacute;lm&eacute;ny&eacute;t. K&ouml;sz&ouml;n&ouml;m bar&aacute;tnőimnek &eacute;s k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen Fanninak, hogy megszervezt&eacute;k nekem ezt a csod&aacute;latos esem&eacute;nyt!</p> <p style="text-align: justify;"><img class="mobile-media" title="Fot&oacute;: F&uuml;l&ouml;p Ferenc" src="../../kep/307926316_448294800724337_6799845923288981131_n" alt="" width="779" height="519" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>