Babavárás nyugodtan, tudatosan, zöldebben

#
<p><strong>A babav&aacute;r&aacute;s sor&aacute;n sz&aacute;mos olyan dolgot tal&aacute;ltam, amivel picit nyugodtabb&aacute;, tudatosabb&aacute; &eacute;s z&ouml;ldebb&eacute; tehetitek ti is ezt a csod&aacute;latos időszakot. </strong></p> <p>A test felk&eacute;sz&iacute;t&eacute;se:</p> <p style="text-align: justify;">Olyan szerencs&eacute;s helyzetben vagyok, hogy az&aacute;ltal, hogy figyeltem testem jelz&eacute;seit, alkalmazkodni tudtam a v&aacute;ltoz&aacute;shoz. Szimpl&aacute;n azt csin&aacute;lom, ami j&oacute;l esik a testemnek, nem bonyol&iacute;tom t&uacute;l. P&eacute;ld&aacute;ul az &eacute;trendem sor&aacute;n hallgattam a h&iacute;res &bdquo;k&iacute;v&aacute;n&oacute;s&aacute;g&rdquo; &eacute;rz&eacute;sre. Az első trimeszterben undorodtam az előtte hőn im&aacute;dott k&aacute;v&eacute;t&oacute;l, de t&eacute;szt&aacute;t t&eacute;szt&aacute;val ettem volna, majd volt, hogy p&aacute;r napon kereszt&uuml;l minden nap gumicukrot ettem, amiből koll&eacute;ganőm szerzett nekem bio n&ouml;v&eacute;nyi alap&uacute;t. Azt&aacute;n berobbantak a z&ouml;lds&eacute;gek, gy&uuml;m&ouml;lcs&ouml;k az&oacute;ta mindig a szezon&aacute;lis az &eacute;pp nyerő n&aacute;lam.</p> <p style="text-align: justify;">Az első laboros vizsg&aacute;latok sor&aacute;n minden &eacute;rt&eacute;kem rendben volt, ettől f&uuml;ggetlen&uuml;l a v&eacute;dőnő azt javasolta, hogy szedjek vitamint. Mivel az egyetemen megtanultam, hogy a mai korban megv&aacute;s&aacute;rolhat&oacute; alm&aacute;ban nyolcszor kevesebb vitamin van, mint nagymam&aacute;ink idej&eacute;ben, nem volt k&eacute;rd&eacute;s, hogy hallgatok a szakember tan&aacute;cs&aacute;ra. A GAL babav&aacute;r&oacute; vitamint kezdtem el szedni. A v&aacute;laszt&aacute;somnak oka, hogy a vitamin &ouml;kol&oacute;giai gazd&aacute;lkod&aacute;sb&oacute;l sz&aacute;rmaz&oacute;, term&eacute;szetes, GMO (genetikailag m&oacute;dos&iacute;tott) mentes alapanyagokb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;l &eacute;s nem saj&aacute;t, hanem f&uuml;ggetlen kutat&aacute;sok alapj&aacute;n fejlesztik term&eacute;keiket. Mindezek mellett t&ouml;rekednek a fenntarthat&oacute; FSC-s pap&iacute;r csomagol&aacute;sra &eacute;s &uacute;jrahasznos&iacute;that&oacute; műanyag csomagol&aacute;sra.</p> <p style="text-align: justify;">A testem &aacute;pol&aacute;s&aacute;ra, ahogyan m&aacute;r kor&aacute;bban is, term&eacute;szetes alapanyag&uacute; olajokat &eacute;s kr&eacute;meket haszn&aacute;lok a magyar, Panarom m&aacute;rk&aacute;t&oacute;l.</p> <p style="text-align: justify;">A s&uacute;lygyarapod&aacute;s miatt elkezdett f&aacute;jni a h&aacute;tam azonban az al&aacute;bbi apr&oacute; praktik&aacute;k seg&iacute;tettek annak enyh&iacute;t&eacute;s&eacute;ben:</p> <ul> <li>a j&oacute;ga &eacute;s a h&aacute;tizmot erős&iacute;tő torna,</li> <li>a megfelelő cipő v&aacute;laszt&aacute;s (kicsi sark&uacute; cipő),</li> <li>az alv&aacute;s sor&aacute;n, a combon k&ouml;z&eacute; tett p&aacute;rna is rengeteget seg&iacute;tett.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><img class="mobile-media" title="kivanossag" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_1" alt="" width="366" height="274" />&nbsp;<img class="mobile-media" title="bőr&aacute;pol&aacute;s" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_2" alt="" width="368" height="276" /></p> <p><img class="mobile-media" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="vitaminok" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_3" alt="" width="730" height="548" /></p> <p>A lelki felk&eacute;sz&uuml;l&eacute;s:</p> <p style="text-align: justify;">Az esk&uuml;vőm napj&aacute;n a fodr&aacute;szom azt mondta, hogy akkor fogok k&eacute;szen &aacute;llni az anyas&aacute;gra, ha annyi szeretet adok magamnak, hogy az m&aacute;r szinte &bdquo;t&uacute;lcsordul&rdquo;. Ez a t&uacute;l&aacute;rad&oacute; szeretet fogja a kis &eacute;letet t&aacute;pl&aacute;lni. Val&oacute;ban: azt k&ouml;vetően k&ouml;sz&ouml;nthetett be n&aacute;lunk a gyermek&aacute;ld&aacute;s, hogy az &ouml;nelfogad&aacute;s &eacute;s &ouml;nszeretet &aacute;llapot&aacute;nak egy &uacute;j szintj&eacute;t ismertem meg. Szerintem az &ouml;nelfogad&aacute;s kulcsfontoss&aacute;g&uacute; a v&aacute;rand&oacute;ss&aacute;g sor&aacute;n is, hiszen az első trimeszter sor&aacute;n ijesztő tud lenni az, ahogyan v&aacute;ltozik a test, hogy a hormonok addig nem ismert hat&aacute;sokat gener&aacute;lnak, de ha elfogadod a v&aacute;ltoz&aacute;st csak &uacute;gy, mint &eacute;n, r&aacute;eszm&eacute;lsz arra, hogy milyen csod&aacute;latos a női test, milyen gy&ouml;ny&ouml;rű, hogy egy emberi &eacute;let fejlődik benne &eacute;s mennyire felemelő a tudat, hogy egy l&eacute;lek t&eacute;ged v&aacute;lasztott &eacute;desany&aacute;nak. Sokan nem mes&eacute;lnek arr&oacute;l, hogy igaz&aacute;b&oacute;l akkor &eacute;rted meg a fogalmat, hogy &bdquo;felt&eacute;tel n&eacute;lk&uuml;li szeretet&rdquo; ha sz&uuml;lőv&eacute; v&aacute;lsz.</p> <p style="text-align: justify;">A lelki fejlőd&eacute;semhez az&oacute;ta is nagyon sokat adott <a href="https://csattosilona.hu/online/">Csattos Ilona</a> online k&eacute;pz&eacute;se &eacute;s k&ouml;nyve, hiszen &aacute;ltala egy teljesen &uacute;j vil&aacute;gl&aacute;t&aacute;st ismerhettem meg, amit tudom, hogy nem csak a v&aacute;rand&oacute;ss&aacute;g sor&aacute;n, hanem sz&uuml;lők&eacute;nt is kamatoztatni tudok. Mindemellett Fr&eacute;d&eacute;rick Leboyer Sz&uuml;l&eacute;s gy&ouml;ng&eacute;den c&iacute;mű k&ouml;nyv&eacute;t olvasom, amely szint&eacute;n seg&iacute;t meg&eacute;rteni a sz&uuml;l&eacute;s csod&aacute;j&aacute;t. Tov&aacute;bb&aacute; r&eacute;szt veszek a <a href="https://www.facebook.com/dulalovedebrecen">D&uacute;laLove</a> sz&uuml;l&eacute;s felk&eacute;sz&iacute;tő tr&eacute;ningen, ahol t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt megismerhetem a sz&uuml;l&eacute;s alatti beavatkoz&aacute;sokat, a sz&uuml;lő nő &eacute;s az &uacute;jsz&uuml;l&ouml;tt jogait, a sz&uuml;l&eacute;si tervet, a term&eacute;szetes f&aacute;jdalomcsillap&iacute;t&aacute;s m&oacute;djait. Tov&aacute;bb&aacute; szeretn&eacute;k jobban elm&eacute;lyedni a hipnosz&uuml;l&eacute;s m&oacute;dszer&eacute;be &eacute;s megismerni milyen praktik&aacute;k vannak zerowaste baba vonalon.</p> <p style="text-align: justify;">Ami viszont eddig a legink&aacute;bb hozz&aacute;j&aacute;rult a lelki felk&eacute;sz&uuml;l&eacute;semhez, az nem m&aacute;s, mint besz&eacute;lget&eacute;s a v&aacute;rand&oacute;ss&aacute;gr&oacute;l &eacute;s a sz&uuml;l&eacute;s tapasztalatair&oacute;l &eacute;desany&aacute;mmal, nőv&eacute;reimmel &eacute;s a nemr&eacute;g &eacute;desany&aacute;v&aacute; v&aacute;lt bar&aacute;tnőimmel. Az engem k&ouml;r&uuml;lvevő nők adj&aacute;k a legnagyobb t&aacute;mogat&aacute;st &eacute;s megnyugtat&oacute; gondolatokat.</p> <p><img class="mobile-media" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="lelki felk&eacute;sz&uuml;l&eacute;s" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_4" alt="" width="923" height="692" /></p> <p>Babav&aacute;r&oacute; kedves esem&eacute;nyek:</p> <p style="text-align: justify;">A f&eacute;rjem rendhagy&oacute; m&oacute;don lepett meg m&aacute;jus 1-j&eacute;n. Babav&aacute;r&oacute; m&aacute;jus kosarat k&eacute;sz&iacute;tetett cserepes vir&aacute;gokkal, k&eacute;k &eacute;s r&oacute;zsasz&iacute;n sz&iacute;nekben, mivel ekkor m&eacute;g nem tudtuk a kisbab&aacute;nk nem&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Majd kedves esem&eacute;nynek gondoltuk, hogy j&aacute;t&eacute;kos m&oacute;don tudassuk a csal&aacute;ddal, hogy a kicsi fi&uacute; lesz-e vagy l&aacute;ny, hiszen m&aacute;r mindenki tűk&ouml;n &uuml;lve v&aacute;rta az inform&aacute;ci&oacute;t. Ehhez sokan egy műanyag lufit megt&ouml;ltenek olyan sz&iacute;nű konfettivel, ami utal a kicsi nem&eacute;re, majd ezt kidurrantva lepleződik le a baba neme, mi azonban k&ouml;rnyezettudatoss&aacute;g jegy&eacute;ben azt v&aacute;lasztottuk, hogy egy tort&aacute;t &ouml;lt&ouml;ztet&uuml;nk a kicsi nem&eacute;re utal&oacute; sz&iacute;nekbe.</p> <p style="text-align: center;"><img class="mobile-media" title="fi&uacute; vagy l&aacute;ny?!" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_5" alt="" width="362" height="271" />&nbsp;<img class="mobile-media" title="fi&uacute;" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_6" alt="" width="363" height="272" /></p> <p>Eszk&ouml;z&ouml;k a v&aacute;ltoz&oacute; k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyekhez:</p> <p style="text-align: justify;">A fejembe vettem, hogy nem szeretn&eacute;k &uacute;j ruh&aacute;kat venni a v&aacute;rand&oacute;s időszakomra. Ami elsőre kih&iacute;v&aacute;snak tűnt, de h&aacute;la a bar&aacute;tnőimnek szuper, haszn&aacute;lt kismama ruh&aacute;kat kaptam től&uuml;k, amire esetleg m&eacute;g sz&uuml;ks&eacute;gem volt pedig megtal&aacute;ltam a haszn&aacute;lt ruhaboltban. A bab&aacute;s eszk&ouml;z&ouml;k tekintet&eacute;ben sem szeretn&eacute;k &uacute;jat venni. Nőv&eacute;rem megőrizte unoka&ouml;cs&eacute;im babaruh&aacute;it, j&aacute;t&eacute;kait az&eacute;rt, hogy haszn&aacute;lhassam, ami hatalmas seg&iacute;ts&eacute;g. Ha valakinek nem &aacute;ll m&oacute;dj&aacute;ban rokonokt&oacute;l, ismerős&ouml;ktől k&ouml;lcs&ouml;nk&eacute;rni babakelengy&eacute;t, aj&aacute;nlom a Debreceni k&ouml;rnyezetv&eacute;dők T&aacute;rsas&aacute;ga csapatunk &aacute;ltal l&eacute;trehozott &bdquo;<a href="https://www.facebook.com/groups/491464241528287">DKT Csere-bere k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g/Debrecen</a>" nevű csoportot, ahol ak&aacute;r ingyen vagy egy jelk&eacute;pes t&aacute;rgy&eacute;rt cser&eacute;be &eacute;rt&eacute;kes holmikhoz juthatunk.</p> <p><img class="mobile-media" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="DKT csere bere csoport" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_7" alt="" width="904" height="472" /></p> <p>&Eacute;rdekess&eacute;g:</p> <p style="text-align: justify;">A nyaral&aacute;sunk sor&aacute;n sz&aacute;mos &ouml;r&ouml;mteli meglepet&eacute;s &eacute;rt kismamak&eacute;nt. J&oacute;val azelőtt mielőtt kider&uuml;lt, hogy kisbab&aacute;t v&aacute;rok, vett&uuml;nk jegyeket a firenzei Metallica koncertre. A rock fesztiv&aacute;lon igaz&aacute;n pozit&iacute;v &eacute;lm&eacute;ny fogadott: volt gyerekes sz&uuml;lőknek &eacute;s kismam&aacute;knak fenntartott r&eacute;sz, ahol a zaj &eacute;s rezg&eacute;si &aacute;rtalmak m&aacute;r nem voltak jelentősek. Itt biztos&iacute;tottak sz&aacute;momra &uuml;lő alkalmatoss&aacute;got, mindemellett k&uuml;l&ouml;n z&aacute;rt &eacute;p&uuml;letben tal&aacute;lhat&oacute; mosd&oacute;t haszn&aacute;lhattunk. A koncert v&eacute;gezt&eacute;vel k&uuml;l&ouml;n kij&aacute;raton mehet&uuml;nk ki, hogy ne a t&ouml;bb sz&aacute;zas t&ouml;megbe kelljen araszolni. Ez a fajta figyelmess&eacute;g m&eacute;g ink&aacute;bb &eacute;lvezetess&eacute; tette a koncert &eacute;lm&eacute;ny&eacute;t.</p> <p style="text-align: center;"><img class="mobile-media" title="Metallica koncert" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_8" alt="" width="238" height="360" />&nbsp;<img class="mobile-media" title="Metallica koncert" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_9" alt="" width="480" height="360" />&nbsp;<img class="mobile-media" title="Metallica koncert" src="../kep/babavaras_ nyugodtan_ tudatosan_zoldebben_zerowaste_npzs_10" alt="" width="480" height="360" /></p> <p>Ut&oacute;irat:</p> <p style="text-align: justify;">Adj szeretetteljes, elfogad&oacute; figyelmet magadnak &eacute;s ha ezt k&ouml;rnyezettudatoss&aacute;ggal is megsp&eacute;keled nem csak saj&aacute;t magad, de a gyermeked szebb j&ouml;vőj&eacute;&eacute;rt is teszel. Őszint&eacute;n hiszek abban, hogy k&eacute;pesek vagyunk a ma lehetetlennek tűnő, fenntarthat&oacute;, term&eacute;szettel szimbi&oacute;zisban l&eacute;vő vil&aacute;g megteremt&eacute;s&eacute;re. Ehhez adjon motiv&aacute;ci&oacute;t a &bdquo;Van egy &aacute;lmom&rdquo; c&iacute;mű versem, amit m&eacute;g 2017. &aacute;prilis 06-&aacute;n &iacute;rtam:</p> <p style="text-align: center;"><em>&Iacute;rta: Nagyn&eacute; P&aacute;lfi Zsuzsa</em></p> <p style="text-align: center;"><em>C&iacute;m: Van egy &aacute;lmom</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em><em>Tal&aacute;n t&aacute;volabbi,</em></p> <p style="text-align: center;"><em>mint n&eacute;melyik csillag az &eacute;gen,</em></p> <p style="text-align: center;"><em>-Főleg egy m&eacute;ly &oacute;ce&aacute;n alj&aacute;n,</em></p> <p style="text-align: center;"><em>ahonnan s&uuml;llyedve n&eacute;zek.-</em></p> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"><em>De &ouml;r&ouml;kk&eacute; &eacute;ltetőn szalad</em></p> <p style="text-align: center;"><em>b&aacute;tran, a fedetlen test;</em></p> <p style="text-align: center;"><em>T&ouml;viseken &eacute;s v&eacute;res viharokon &aacute;t.</em></p> <p style="text-align: center;"><em>Kitartva &eacute;s megtagadva az unalmas hal&aacute;lt.</em></p> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"><em>Tal&aacute;n egyszer megs&uacute;ghatom:</em></p> <p style="text-align: center;"><em>&bdquo;N&eacute;zd Kisfiam! Volt egy &aacute;lmom.&rdquo;</em></p> <p style="text-align: center;"><em>S mondan&aacute;m ezt mutatva,</em></p> <p style="text-align: center;"><em>a Lehetetlen poraira.</em></p> <p>&nbsp;</p>