Kórházi szülés természetes szemlélettel – hasznos infók, saját megélések

#
<p>A sz&uuml;l&eacute;s sor&aacute;n folyamatos d&ouml;nt&eacute;shelyzetbe ker&uuml;l&uuml;nk, amihez elengedhetetlen az &ouml;szt&ouml;n&ouml;k mellett a megfelelő h&aacute;tt&eacute;rtud&aacute;s, amit &eacute;n az online D&uacute;laLove sz&uuml;l&eacute;sfelk&eacute;sz&iacute;tő tr&eacute;ningen, a Debreceni Egyetem Sz&uuml;l&eacute;szeti &eacute;s Nőgy&oacute;gy&aacute;szati Klinika szervez&eacute;s&eacute;ben &uacute;jraindul&oacute; sz&uuml;l&eacute;sfelk&eacute;sz&iacute;tő tanfolyam&aacute;n, Lenner-Pittlik Fanni Fl&oacute;ra d&uacute;l&aacute;mt&oacute;l &eacute;s az engem k&ouml;r&uuml;lvevő nők tapasztalatai &aacute;ltal szereztem meg. Szerettem volna a sz&uuml;l&eacute;s szakaszainak &aacute;ttekint&eacute;se sor&aacute;n kiemelni azokat az inform&aacute;ci&oacute;kat, amelyek sz&aacute;momra a leghasznosabbak voltak, tov&aacute;bb&aacute; szerettem volna kieg&eacute;sz&iacute;teni azokat a saj&aacute;t tapasztalataimmal, amelynek k&ouml;sz&ouml;nhetően k&ouml;nnyebb &eacute;s term&eacute;szetesebb szeml&eacute;letű lett a sz&uuml;l&eacute;sem &eacute;letre sz&oacute;l&oacute; &eacute;lm&eacute;nye.</p> <p>Mivel minden hasznos inform&aacute;ci&oacute;t szerettem volna megosztani veletek, &iacute;gy terjedelmess&eacute; v&aacute;lt a cikk, de egy mini tartalomjegyz&eacute;kkel szeretn&eacute;m seg&iacute;teni az em&eacute;szthetős&eacute;get:</p> <ol> <li>Mit jelent a term&eacute;szetes szeml&eacute;let sz&aacute;momra?</li> <li>Megind&iacute;tsuk a sz&uuml;l&eacute;st mesters&eacute;gesen?</li> <li>Mikor induljunk a sz&uuml;l&eacute;szetre?</li> <li>Mit vigy&uuml;nk magunkkal a k&oacute;rh&aacute;zba?</li> <li>Mi k&ouml;nny&iacute;theti meg term&eacute;szetes m&oacute;don a sz&uuml;l&eacute;st?</li> <li>Mire van lehetős&eacute;g&uuml;nk a debreceni Klinik&aacute;n?</li> <li>Mit &eacute;rdemes tudni a beavatkoz&aacute;sokr&oacute;l?</li> <li>&Uacute;traval&oacute; gondolatok&nbsp;</li> </ol> <p><strong>1.</strong> <strong>Mit jelent a term&eacute;szetes szeml&eacute;let sz&aacute;momra?</strong></p> <p>Szerettem volna <strong>term&eacute;szetes szeml&eacute;letben</strong> vil&aacute;gra hozni gyermekemet, aminek kulcsgondolata:</p> <p><strong>az a legjobb, ha mindent hagyunk a maga idej&eacute;ben &eacute;s term&eacute;szetes menet&eacute;ben megt&ouml;rt&eacute;nni.</strong></p> <p><em>Ez sz&aacute;momra nem azt jelenti, hogy mindig a beavatkoz&aacute;s n&eacute;lk&uuml;li sz&uuml;l&eacute;s a legjobb d&ouml;nt&eacute;s, hanem azt, hogy f&eacute;lelmeink helyett, az anyai &ouml;szt&ouml;neinkre figyel&uuml;nk vagy &uacute;gy is mondhatjuk, hogy figyel&uuml;nk a belső hangunkra, ami tudja, hogy mi sz&aacute;munkra &eacute;s a kicsinek a legmegfelelőbb az adott időben.</em></p> <p><strong>2. Megind&iacute;tsuk a sz&uuml;l&eacute;st mesters&eacute;gesen?</strong></p> <p>A 40. hetet bet&ouml;ltve az orvosok felaj&aacute;nlott&aacute;k sz&aacute;momra a sz&uuml;l&eacute;s mesters&eacute;ges megind&iacute;t&aacute;s&aacute;nak lehetős&eacute;g&eacute;t. Azonban &eacute;rdemes tudni, hogy ugyan annyira rendben van, ha a baba &uacute;tj&aacute;ra a 38. h&eacute;ten indul, mintha a 42. h&eacute;tig sz&uuml;letik meg. &Eacute;n a 40. h&eacute;t 3. napj&aacute;n visszautas&iacute;tottam a mesters&eacute;ges sz&uuml;l&eacute;smegind&iacute;t&aacute;st &eacute;s 40. h&eacute;t 5. napj&aacute;n magzatv&iacute;z elfoly&aacute;ssal megindult a sz&uuml;l&eacute;sem mag&aacute;t&oacute;l.</p> <p><em>Mi&eacute;rt javasolt&aacute;k sz&aacute;momra a sz&uuml;l&eacute;smegind&iacute;t&aacute;st?</em></p> <p><em>Az &aacute;tlagn&aacute;l t&ouml;bb volt a magzatvizem, ami sz&uuml;l&eacute;s megindul&aacute;sn&aacute;l a k&ouml;ld&ouml;kzsin&oacute;r előrees&eacute;s&eacute;t eredm&eacute;nyezheti, azonban a burokrepeszt&eacute;ses sz&uuml;l&eacute;smegind&iacute;t&aacute;s sor&aacute;n is pont ugyan ez a rizik&oacute;: a k&ouml;ld&ouml;kzsin&oacute;r előrees&eacute;se, tov&aacute;bb&aacute; a baba rossz beilleszked&eacute;se &aacute;ll fenn. Mivel az &ouml;szt&ouml;neim se jeleztek bajt, v&aacute;llalva a felelőss&eacute;get, megk&ouml;sz&ouml;ntem a doktorok javaslat&aacute;t &eacute;s &uacute;gy d&ouml;nt&ouml;ttem, hogy v&aacute;rok. De term&eacute;szetesen a biztons&aacute;g &eacute;rdek&eacute;ben k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;zt&uuml;nk egy magzati sz&iacute;vhang figyelőt, amivel gyakrabban ellenőrizhettem a kicsi j&oacute;ll&eacute;t&eacute;t a nap folyam&aacute;n.</em></p> <p><strong>3. Mikor induljunk a sz&uuml;l&eacute;szetre?</strong></p> <p>Az al&aacute;bbit javasolt&aacute;k a szakemberek:</p> <ul> <li>Ha 7-5 percenk&eacute;nt nagyj&aacute;b&oacute;l azonos erőss&eacute;gű f&aacute;j&aacute;sok jelentkeznek 1 &oacute;r&aacute;n &aacute;t, akkor &eacute;rdemes elindulni. A f&aacute;j&aacute;sokat Contraction Timer alkalmaz&aacute;s seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel is m&eacute;rhetj&uuml;k.</li> <li>Ha vannak f&aacute;j&aacute;sok &eacute;s sziv&aacute;rog a magzatv&iacute;z, akkor egyből elindulhatunk. A magzatv&iacute;z sziv&aacute;rg&aacute;st tisztas&aacute;gi bet&eacute;ttel ellenőrizhetj&uuml;k: p&eacute;ld&aacute;ul ha 2-3 &aacute;t&aacute;zik, akkor sziv&aacute;rog a magzatv&iacute;z. Ha csak a magzatv&iacute;z sziv&aacute;rog, de nincsenek f&aacute;j&aacute;sok ilyen esetben csak akkor &eacute;rdemes egyből elindulni, ha s&aacute;rg&aacute;s, vagy z&ouml;ldes sz&iacute;nű a magzatv&iacute;z, de ha &aacute;tl&aacute;tsz&oacute;, op&aacute;los, feh&eacute;res az teljesen megfelelő akkor m&eacute;g nem musz&aacute;j egyből elindulnunk. Sz&aacute;m&iacute;tsunk r&aacute;, hogy magzatv&iacute;z sziv&aacute;rg&aacute;skor ak&aacute;r 2 liter is elfolyhat, de nem kell nagyon megijedn&uuml;nk a magzatv&iacute;z 3 &oacute;r&aacute;nk&eacute;nt &uacute;jratermelődik.</li> <li>Ha &eacute;l&eacute;nkpiros v&eacute;r folyik, ami nagyobb mennyis&eacute;gben jelentkezik, mint egy teny&eacute;rnyi folt, akkor egyből mentőt h&iacute;vjunk &eacute;s azzal menj&uuml;nk be a sz&uuml;l&eacute;szetre (ha 5 ft-osn&aacute;l kisebb a folt nagys&aacute;ga akkor az lehet, hogy csak a kisbab&aacute;nk helyezked&eacute;se &aacute;ltali t&aacute;gul&aacute;si v&eacute;rz&eacute;s).</li> <li>Ha magas v&eacute;rnyom&aacute;st tapasztalunk gyomort&aacute;ji f&aacute;jdalommal, egyből menj&uuml;nk be a k&oacute;rh&aacute;zba.</li> <li>Ha &uacute;gy &eacute;rezz&uuml;k, hogy nem mozog a baba is egyből menj&uuml;nk be a k&oacute;rh&aacute;zba.</li> <li>Ha idegentest &eacute;rz&eacute;s&uuml;nk van a h&uuml;vely&uuml;nkben, akkor is egyből menj&uuml;nk be a k&oacute;rh&aacute;zba (ekkor a k&ouml;ld&ouml;kzsin&oacute;r előreeshetett).</li> <li><strong>V&eacute;lem&eacute;nyem szerint, mindent fel&uuml;l&iacute;r&oacute; az az ok, hogy te, mint vaj&uacute;d&oacute; nő mikor &eacute;rzed j&oacute;nak a k&oacute;rh&aacute;zba indul&aacute;st.</strong></li> </ul> <p><em>&Eacute;rdekess&eacute;g: Honnan tudjuk, hogy j&oacute;sl&oacute; vagy val&oacute;di &ouml;sszeh&uacute;z&oacute;d&aacute;sb&oacute;l fakad&oacute; f&aacute;jdalmat tapasztalunk?</em></p> <p><em>A j&oacute;sl&oacute;t a meleg vizes zuhany elmulasztja, a val&oacute;dit a meleg v&iacute;z felerős&iacute;ti.</em></p> <p><strong>4. Mit vigy&uuml;nk magunkkal a k&oacute;rh&aacute;zba?</strong></p> <p>Legyen n&aacute;lunk k&eacute;t csomag, az egyik a sz&uuml;lőszob&aacute;ra a m&aacute;sik a gyermek&aacute;gyas oszt&aacute;lyra.</p> <p>A sz&uuml;lőszobai csomagunkban legyen benne:</p> <ul> <li>a szem&eacute;lyazonos&iacute;t&oacute; okm&aacute;nyok (szem&eacute;lyi, lakc&iacute;mk&aacute;rtya, TAJ k&aacute;rtya), v&aacute;rand&oacute;s kisk&ouml;nyv, leletek,</li> <li>kit&ouml;lt&ouml;tt &eacute;s al&aacute;&iacute;rt <a href="https://klinikaikozpont.unideb.hu/sites/default/files/2021-12/Betegtajekoztato.pdf%20">T&aacute;j&eacute;koztat&oacute; a sz&uuml;l&eacute;sről</a> c. klinikai t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; dokumentum (mivel gyan&iacute;tom, hogy a vaj&uacute;d&aacute;s sor&aacute;n nem szeretn&eacute;d &aacute;tolvasni &eacute;s kit&ouml;lteni ezt a 17 oldalas dokumentumot)</li> <li>legyen n&aacute;lunk az elk&eacute;pzel&eacute;seinket &ouml;sszefoglal&oacute; sz&uuml;l&eacute;si terv amiben kifejthetj&uuml;k a sz&uuml;l&eacute;sre vonatkoz&oacute; ig&eacute;nyeinket (de fontos, hogy ennek tartalm&aacute;t fejből is j&oacute;l ismerj&uuml;k. Az &eacute;n esetemben ink&aacute;bb a sz&oacute;ban elmondott ig&eacute;nyeket teljes&iacute;tett&eacute;k, mint a tervben le&iacute;rtakat.),</li> <li>&aacute;lland&oacute;an szedett gy&oacute;gyszereket,</li> <li>ruh&aacute;zat, mint elől gombos h&aacute;l&oacute;ing vagy pizsama, k&ouml;nt&ouml;s, papucs,</li> <li>ennival&oacute; (pl. szőlőcukor, ropi),</li> <li>innival&oacute; (pl. praktikus sportkulacsban hozni vizet vagy nekem j&oacute;l esett az izot&oacute;ni&aacute;s v&iacute;z),</li> <li>higi&eacute;niai eszk&ouml;z&ouml;k, mint felnőtt pelenka az erős v&eacute;rz&eacute;s miatt, wc pap&iacute;r, tusf&uuml;rdő, t&ouml;r&ouml;lk&ouml;ző</li> <li>Relax&aacute;ci&oacute;t seg&iacute;tő eszk&ouml;z&ouml;ket is vihet&uuml;nk magunkkal, mint elektromos meleg&iacute;tőp&aacute;rna, diff&uacute;zor, zenelej&aacute;tsz&oacute;, s&oacute;l&aacute;mpa, (ezekhez ne felejts&uuml;nk el hosszabb&iacute;t&oacute; is betenni a csomagunkba). A vaj&uacute;d&aacute;st seg&iacute;tő massz&aacute;zsolajokat is haszn&aacute;lhatjuk (pl. Panarom Vil&aacute;gra hoz&oacute; &eacute;s Par&aacute;zs olajkever&eacute;kek). Tov&aacute;bb&aacute; nekem j&oacute;l j&ouml;tt a plusz p&aacute;rna.</li> </ul> <p>A gyermek&aacute;gyas oszt&aacute;lyra bek&eacute;sz&iacute;tett csomagunkban legyen benne:</p> <ul> <li>h&aacute;zass&aacute;gi anyak&ouml;nyvi kivonat f&eacute;nym&aacute;solata vagy az apas&aacute;gi nyilatkozat,</li> <li>az &eacute;desapa szem&eacute;lyazonos&iacute;t&oacute; okm&aacute;nyainak f&eacute;nym&aacute;solata,</li> <li>evőeszk&ouml;z&ouml;k, poh&aacute;r, t&aacute;ny&eacute;r,</li> <li>v&aacute;lt&oacute;ruha pl. szoptat&oacute;s toppot &eacute;s melltart&oacute; bet&eacute;tet is &eacute;rdemes bek&eacute;sz&iacute;teni</li> <li>tov&aacute;bbi higi&eacute;niai eszk&ouml;z&ouml;k &eacute;s regener&aacute;l&oacute;d&aacute;st seg&iacute;tő kozmetikumok pl. Lansinoh G&aacute;tregener&aacute;l&oacute; Permet</li> <li>szoptat&aacute;st seg&iacute;tő eszk&ouml;z&ouml;k pl. szoptat&oacute;s p&aacute;rna, Lansinoh bimb&oacute;v&eacute;dő kr&eacute;m (ami annyira term&eacute;szetes, hogy nem kell lemosni szoptat&aacute;s előtt) tov&aacute;bb&aacute;, hasznos a s&oacute;l&aacute;mpa, hogy az esti szoptat&aacute;s ne a neon f&eacute;ny mellett t&ouml;rt&eacute;njen</li> <li>&uacute;jsz&uuml;l&ouml;tt sz&aacute;m&aacute;ra 2-3 garnit&uacute;ra kisruha pl. a fot&oacute;z&aacute;shoz</li> <li>nedves t&ouml;rlőkendő vagy (v&iacute;zbe m&aacute;rtott vatta)</li> </ul> <p>Mi&eacute;rt van r&aacute; sz&uuml;ks&eacute;g? Mert a kicsi első magzatszurkos kakij&aacute;t (meconium) el&eacute;g neh&eacute;z letiszt&iacute;tani. Fontos: a nedves t&ouml;rlőkendőt sose szabad a lefoly&oacute;ba dobni, csak a kommun&aacute;lis szemetesbe gyűjthető.</p> <p>&Eacute;rdemes tudni, hogy a debreceni klinika biztos&iacute;t kisruh&aacute;t, pelenk&aacute;t &eacute;s kis takar&oacute;t is a bab&aacute;nak.</p> <p><em>&Eacute;rdekess&eacute;g: Az&eacute;rt aj&aacute;nlj&aacute;k az eldobhat&oacute; pelenk&aacute;t az &uacute;jsz&uuml;l&ouml;tt kisbab&aacute;kn&aacute;l, mert a kisbaba első sz&eacute;klete (meconium/magzatszurok) szinte kimoshatatlan a textil pelenk&aacute;b&oacute;l. &Iacute;gy csak a meconiumot k&ouml;vetően &eacute;rdemes belev&aacute;gni a moshat&oacute; pelenk&aacute;ba.</em></p> <p><strong>5. Mi k&ouml;nny&iacute;theti meg term&eacute;szetes m&oacute;don a sz&uuml;l&eacute;st?</strong></p> <p>Amikor a vaj&uacute;d&aacute;s megindul, azaz amikor rendszeresen ism&eacute;tlődő f&aacute;j&aacute;sokat tapasztalunk &eacute;rdemes kihaszn&aacute;lni a rendelkez&eacute;s&uuml;nkre &aacute;ll&oacute; időt a pihen&eacute;sre.</p> <p>A sz&uuml;l&eacute;st seg&iacute;tő term&eacute;szetesen termelődő hormonok, mint:</p> <ul> <li>az oxitocin, ami a m&eacute;h&ouml;sszeh&uacute;z&oacute;d&aacute;st seg&iacute;ti elő (igazi szeretet hormon: az &ouml;lel&eacute;s, gy&ouml;ng&eacute;d gondoskod&aacute;s eredm&eacute;nyezheti)</li> <li>endorfin, ami seg&iacute;ti a f&aacute;jdalom csillap&iacute;t&aacute;s&aacute;t (nevet&eacute;s eredm&eacute;nyezheti),</li> <li>melatonin (&eacute;jszaka termelődik, ez&eacute;rt &eacute;rdemes f&eacute;lhom&aacute;lyban vaj&uacute;dni),</li> <li>adrenalin</li> </ul> <p>jobban tudnak termelődni nyugodt, szeretetteljes k&ouml;rnyezetben. A t&aacute;mogat&oacute;, seg&iacute;tő k&ouml;rnyezetet pedig seg&iacute;thet p&aacute;runk megteremteni vagy ak&aacute;r hivat&aacute;sos d&uacute;la is, aki fizik&aacute;lis &eacute;s lelki seg&iacute;ts&eacute;g&uuml;nk is lehet a vaj&uacute;d&aacute;s vagy eg&eacute;szen a sz&uuml;l&eacute;s sor&aacute;n.</p> <p>A vaj&uacute;d&aacute;s sor&aacute;n a f&aacute;jdalmakat enyh&iacute;theti:</p> <ul> <li>szabad poz&iacute;ci&oacute; v&aacute;laszt&aacute;s, lass&uacute; ring&oacute; mozg&aacute;s (A f&aacute;jdalom vagy szebben a hull&aacute;mok, seg&iacute;ts&eacute;g&uuml;nkre lehetnek abban, hogy kisbab&aacute;nk a lehető legmegfelelőbben tudjon helyezkedni. Egy poz&iacute;ci&oacute; v&aacute;ltoztat&aacute;s enyh&iacute;theti a hull&aacute;mokat &eacute;s seg&iacute;theti a megfelelőbb be&eacute;kelőd&eacute;s&eacute;t bab&aacute;nknak a sz&uuml;l&eacute;s sor&aacute;n.)</li> <li>olajos, erős massz&aacute;zs a keresztcsont k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n</li> <li>p&aacute;runk &ouml;lel&eacute;se,</li> <li>vizualiz&aacute;ci&oacute; &eacute;s sz&oacute;beli b&iacute;ztat&aacute;s (pl. &Eacute;n megk&eacute;rtem f&eacute;rjemet, hogy a f&aacute;j&aacute;sok sor&aacute;n, t&ouml;bbsz&ouml;r mondja azt a sz&oacute;t, hogy &bdquo;Engedd&rdquo; ekkor &eacute;n elk&eacute;pzeltem, ahogy t&aacute;gulok &eacute;s bab&aacute;m lentebb ereszkedik.)</li> <li>melegvizes zuhanyz&aacute;s, meleg&iacute;tőp&aacute;rna,</li> <li>hűs&iacute;tő borogat&aacute;s a homlokon, nyakon.</li> </ul> <p>A vaj&uacute;d&aacute;s sor&aacute;n fontos az energi&aacute;nk megőrz&eacute;se, de hogyan?</p> <ul> <li>Fogyasszunk annyi folyad&eacute;kot &eacute;s &eacute;telt amennyi j&oacute;l esik.</li> <li>A f&aacute;j&aacute;sok k&ouml;z&ouml;tti időben pihenj&uuml;nk.</li> <li>Amennyire tudunk ne legy&uuml;nk hangosak, mert a sik&iacute;t&aacute;s, kiab&aacute;l&aacute;s sor&aacute;n is rengeteg energi&aacute;t vesz&iacute;thet&uuml;nk.&nbsp;</li> </ul> <p><strong>6.</strong> <strong>Mire van lehetős&eacute;g&uuml;nk a debreceni Klinik&aacute;n?:</strong></p> <ul> <li>A vaj&uacute;d&aacute;s sor&aacute;n int&eacute;zm&eacute;nyi keretek k&ouml;z&ouml;tt is van lehetős&eacute;g&uuml;nk meghitt k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyeket kialak&iacute;tani, mint:</li> <li>f&uuml;gg&ouml;nnyel t&ouml;rt&eacute;nő bes&ouml;t&eacute;t&iacute;t&eacute;s,</li> <li>kellemes relax&aacute;ci&oacute;s zenehallgat&aacute;s (ha hozunk lej&aacute;tsz&oacute;t &eacute;s zenev&aacute;logat&aacute;st),</li> <li>haszn&aacute;lhatunk ill&oacute;olaj p&aacute;rologtat&oacute;t, amibe pl. tehet&uuml;nk levendula ill&oacute;olajat.</li> <li>Ig&eacute;nyelhet&uuml;nk k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző eszk&ouml;z&ouml;ket &eacute;s felszerel&eacute;seket, mint:</li> <li>bord&aacute;sfallal rendelkező szoba,</li> <li>&aacute;ll&iacute;that&oacute; sz&uuml;l&eacute;st seg&iacute;tő &aacute;gy,</li> <li>CUB sz&uuml;lősz&eacute;k,</li> <li>kis matrac,</li> <li>vaj&uacute;d&oacute; labda,</li> <li>vezet&eacute;k n&eacute;lk&uuml;li CTG.</li> <li>Nem kell fekve vaj&uacute;dnunk, v&aacute;ltoztathatjuk a poz&iacute;ci&oacute;nkat &iacute;gy a gravit&aacute;ci&oacute; is a seg&iacute;ts&eacute;g&uuml;nkre lehet.</li> </ul> <p><em>Az &eacute;n esetemben sajnos ez nem val&oacute;sulhatott meg a vaj&uacute;d&aacute;s elej&eacute;n, mert a vezet&eacute;k n&eacute;lk&uuml;li CTG nem tudta mozg&aacute;s k&ouml;zben dokument&aacute;lni megfelelően a baba &eacute;letjeleit &eacute;s az, hogy jeleztem, hogy nem &eacute;rzek probl&eacute;m&aacute;t a baba kapcs&aacute;n nem volt elegendő az orvosok sz&aacute;m&aacute;ra, &iacute;gy fekve kellett vaj&uacute;dnom.</em></p> <p><strong>7. Mit &eacute;rdemes tudni a beavatkoz&aacute;sokr&oacute;l? </strong></p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>Be&ouml;nt&eacute;s:</strong> Nagyj&aacute;b&oacute;l a 10 perces f&aacute;j&aacute;sokig lehet k&eacute;rni be&ouml;nt&eacute;st, amely proced&uacute;ra term&eacute;szetes &uacute;ton seg&iacute;theti meggyors&iacute;tani a sz&uuml;l&eacute;s folyamat&aacute;t, mert a meleg v&iacute;z hat&aacute;s&aacute;ra t&aacute;gulnak az erek &eacute;s a m&eacute;hsz&aacute;j.</p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>Burokrepeszt&eacute;s:</strong> Ha rendszeresen j&ouml;nnek a f&aacute;j&aacute;sok &eacute;s a m&eacute;hsz&aacute;j is t&aacute;gul tov&aacute;bb&aacute; a mi erőnl&eacute;t&uuml;nk is engedi nem aj&aacute;nlj&aacute;k a szakemberek ezt a beavatkoz&aacute;st, mert n&ouml;velheti az es&eacute;ly&eacute;t annak, hogy a baba rosszul illeszkedik be, illetve megvan a rizik&oacute;ja annak, hogy a k&ouml;ld&ouml;kzsin&oacute;r előre sodr&oacute;dik.</p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>Szintetikus oxitocin:</strong> Akkor aj&aacute;nlj&aacute;k haszn&aacute;lat&aacute;t, ha a sz&uuml;l&eacute;s nagyon elh&uacute;z&oacute;dik &eacute;s az &eacute;desanya a f&aacute;j&aacute;sok miatt nagyon elf&aacute;rad a vaj&uacute;d&aacute;s sor&aacute;n. A szer az &ouml;sszeh&uacute;z&oacute;d&aacute;sokat intenz&iacute;vebb&eacute; teszi, meggyors&iacute;tja a folyamatot, de egyben megterhelőbb&eacute; is teheti a sz&uuml;l&eacute;st &eacute;s a baba-anya k&ouml;tőd&eacute;s&eacute;t gyeng&iacute;theti sz&uuml;l&eacute;st k&ouml;vetően. T&ouml;bb f&oacute;rumon olvasni, hogy a nem megfelelő d&oacute;zisban alkalmazott szintetikus oxitocin &eacute;s az az&aacute;ltali intenz&iacute;v f&aacute;j&aacute;sok sokakn&aacute;l hal&aacute;lf&eacute;lelmet okozott.</p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>Epidur&aacute;lis &eacute;rz&eacute;stelen&iacute;tő (EDA): </strong>P&aacute;r &oacute;r&aacute;s pihen&eacute;st adhat az anyuk&aacute;nak, azonban &aacute;tjut a baba szervezet&eacute;be is &eacute;s a baba sz&uuml;l&eacute;s sor&aacute;n v&eacute;gbemenő forg&aacute;sait h&aacute;tr&aacute;ltathatja, &iacute;gy meghosszabb&iacute;thatja a kitol&aacute;si szakaszt. Belesz&oacute;l a sz&uuml;l&eacute;s hormon&aacute;lis v&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;ba, szoptat&aacute;s sikeress&eacute;g&eacute;t is ronthatja az&aacute;ltal, hogy a baba tomp&aacute;bb.</p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>K&eacute;jg&aacute;z:</strong> B&oacute;dult tudat&aacute;llapotot eredm&eacute;nyezhet, hormon&aacute;lisan nem befoly&aacute;sol azonban fekvő testhelyzetben adj&aacute;k, ami miatt ezidő alatt nem lehet poz&iacute;ci&oacute;t v&aacute;ltoztatni.</p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>A nyom&aacute;sok &uuml;tem&eacute;nek megv&aacute;laszt&aacute;sa:</strong> Fontos hogy a nek&uuml;nk k&eacute;nyelmes &uuml;temben nyomjunk, mert p&eacute;ld&aacute;ul a hosszan tart&oacute; nyom&aacute;s a magzat oxig&eacute;ni&aacute;nyos &aacute;llapot&aacute;nak kock&aacute;zat&aacute;t eredm&eacute;nyezheti.</p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>G&aacute;tmetsz&eacute;s vagy g&aacute;tv&eacute;delem: </strong>A term&eacute;szetes g&aacute;tv&eacute;delmet előseg&iacute;thetj&uuml;k azzal, 32. h&eacute;ttől g&aacute;tv&eacute;dő olajjal massz&iacute;rozzuk &aacute;t bel&uuml;lről a g&aacute;tat (&eacute;n a Panarom Hold olajat haszn&aacute;ltam) amely E vitaminban gazdag olajkever&eacute;k. Az intimtorna is sokat seg&iacute;thet, de a legjobb az, ha az &aacute;ltalunk megv&aacute;lasztott p&oacute;zban t&ouml;rt&eacute;nik a sz&uuml;l&eacute;s, akkor van a legkisebb es&eacute;lye a g&aacute;t reped&eacute;s&eacute;nek. A g&aacute;tmetsz&eacute;s akkor lehet indokolt, ha az anya vagy a baba &aacute;llapota miatt le kell r&ouml;vid&iacute;teni a sz&uuml;l&eacute;s idej&eacute;t. A g&aacute;tmetsz&eacute;s kock&aacute;zata, hogy ferde metsz&eacute;s eset&eacute;n a g&aacute;t izmai s&eacute;r&uuml;lhetnek, f&uuml;ggőleges metsz&eacute;s tov&aacute;bbreped&eacute;se a v&eacute;gb&eacute;lz&aacute;r&oacute;izom, esetleg a v&eacute;gb&eacute;l s&eacute;r&uuml;l&eacute;s&eacute;t eredm&eacute;nyezheti.</p> <p style="padding-left: 40px;"><em>&Eacute;rdekess&eacute;g: a klinik&aacute;n az&eacute;rt nem prefer&aacute;lj&aacute;k a kitol&aacute;si szakaszban a fekvő helyzeten (kőmetsző p&oacute;zon) k&iacute;v&uuml;li poz&iacute;ci&oacute;kat, mert baj eset&eacute;n nem tudnak hat&eacute;konyan seg&iacute;ts&eacute;get ny&uacute;jtani. </em></p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>Kristeller-műfog&aacute;s, v&aacute;kuum vagy fog&oacute; haszn&aacute;lata:</strong> Csak akkor indokolt, ha az anya vagy a baba &aacute;llapota sz&uuml;ks&eacute;gess&eacute; teszi.</p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>Lep&eacute;nyi szak:</strong> A kisbaba megsz&uuml;let&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően k&eacute;t lehetős&eacute;g&uuml;nk van, a m&eacute;hlep&eacute;nyt nagyj&aacute;b&oacute;l 20 percen vagy 1 &oacute;r&aacute;n bel&uuml;l term&eacute;szetes oxitocin termelőd&eacute;snek k&ouml;sz&ouml;nhetően sz&uuml;lj&uuml;k meg beavatkoz&aacute;sok n&eacute;lk&uuml;l. Azonban ez a d&ouml;nt&eacute;s n&ouml;veli a v&eacute;rz&eacute;s kock&aacute;zat&aacute;t. A m&aacute;sik lehetős&eacute;g, hogy az anyuka intrav&eacute;n&aacute;san szintetikus oxitocint kap, amely &aacute;ltali &ouml;sszeh&uacute;z&oacute;d&aacute;soknak k&ouml;sz&ouml;nhetően felgyorsul a m&eacute;hlep&eacute;ny megsz&uuml;let&eacute;se. Ez ut&oacute;bbi d&ouml;nt&eacute;s cs&ouml;kkentheti a lep&eacute;nylev&aacute;laszt&aacute;s esetleges műt&eacute;ti sz&uuml;ks&eacute;gess&eacute;g&eacute;t.</p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>Arany&oacute;ra:</strong> A sz&uuml;l&eacute;st k&ouml;vetően a kisbaba hasb&oacute;l hasra ker&uuml;l &eacute;s kb. 1,5-2 &oacute;ra hosszan tart&oacute; k&ouml;tőd&eacute;st előseg&iacute;tő folyamatos, bőr-bőr kapcsolatot jelent. Ez az időszak k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen fontos a kisbaba immunrendszere miatt. Az első &bdquo;v&eacute;dőolt&aacute;st&rdquo; az &eacute;desanya bőr&eacute;ről sz&aacute;jon &aacute;t a szervezet&eacute;be jut&oacute; bakt&eacute;riumok &aacute;ltal kapja, m&iacute;g a m&aacute;sodik &bdquo;v&eacute;dőolt&aacute;st&rdquo; az első szoptat&aacute;s sor&aacute;n j&ouml;vő előtej jelentheti sz&aacute;m&aacute;ra. &Eacute;rdemes ezt az időszakot nem megzavarni a baba k&ouml;telező m&eacute;r&eacute;seivel. (Van lehetős&eacute;g r&aacute; az arany&oacute;r&aacute;t k&ouml;vetően is.)</p> <p style="padding-left: 40px;"><em>&Eacute;rdekess&eacute;g: A bab&aacute;k k&eacute;pesek eg&eacute;szen a hasr&oacute;l a mellig elk&uacute;szni. A mellbimb&oacute; udvaron tal&aacute;lhat&oacute; mirigyek a magzatv&iacute;zre eml&eacute;keztető illatanyagot bocs&aacute;t ki, emiatt tudj&aacute;k, hogy merre keress&eacute;k a mellet.</em></p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>F&uuml;rdet&eacute;s: </strong>A magzatm&aacute;z igaz&aacute;n &eacute;rt&eacute;kes a baba bőre sz&aacute;m&aacute;ra, ha minket nem zavar, akkor ak&aacute;r az első f&uuml;rdet&eacute;sre t&ouml;bb napot meghalad&oacute;an is sor ker&uuml;lhet.</p> <p style="padding-left: 40px;"><strong>Rooming in:</strong> A debreceni klinik&aacute;n lehetős&eacute;g van &uacute;gynevezett rooming in-t ig&eacute;nyelni, amely sor&aacute;n a kisbaba v&eacute;gig az anyuk&aacute;val lehet. &Iacute;gy lehetőv&eacute; v&aacute;lik az ig&eacute;ny szerinti szoptat&aacute;s kialak&iacute;t&aacute;sa, ami az&eacute;rt nagyon fontos, mert az &eacute;desanya tejtermel&eacute;se a &bdquo;kereslet, k&iacute;n&aacute;lat&rdquo; elv alapj&aacute;n műk&ouml;dik, azaz min&eacute;l t&ouml;bbet van mellen a baba, ann&aacute;l t&ouml;bb tej fog termelődni.</p> <p><strong>8. &Uacute;traval&oacute; gondolatok:</strong></p> <p>A sz&uuml;l&eacute;sem ezeknek az inform&aacute;ci&oacute;knak k&ouml;sz&ouml;nhetően f&eacute;lelemmentes volt &eacute;s &aacute;ltaluk felelőss&eacute;gteljes d&ouml;nt&eacute;seket tudtam hozni. Hiszem azt, hogy ez a tud&aacute;s j&aacute;rult hozz&aacute; ahhoz is, hogy viszonylag gyorsan, 10 &oacute;ra alatt sz&uuml;ltem meg beavatkoz&aacute;sok &eacute;s mesters&eacute;ges f&aacute;jdalomcsillap&iacute;t&oacute;k n&eacute;lk&uuml;l első gyermekemet 3600 grammal. Ami a legt&ouml;bbet jelentette sz&aacute;momra, hogy velem volt f&eacute;rjem, aki szeretetteljes t&aacute;mogat&aacute;ssal seg&iacute;tett a sz&uuml;l&eacute;s sor&aacute;n. Mindemellett az seg&iacute;tett sokat, hogy b&iacute;ztam magamban &eacute;s befel&eacute; figyelve, bab&aacute;mra &eacute;s testemre hangol&oacute;dva t&uuml;relmesen engedtem, hogy minden a maga &uuml;tem&eacute;ben haladjon. B&uuml;szkes&eacute;ggel &eacute;s &ouml;r&ouml;mmel elt&ouml;ltő &eacute;lm&eacute;nny&eacute; v&aacute;lt ez&aacute;ltal a sz&uuml;l&eacute;sem. K&iacute;v&aacute;nom, hogy minden nő hasonl&oacute; pozit&iacute;v &eacute;rz&eacute;sekkel &eacute;lhesse meg ezt a tan&iacute;t&aacute;ssal teli, m&eacute;gis m&aacute;r m&aacute;r isteni csod&aacute;val jellemezhető folyamatot.</p> <p><img class="mobile-media" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Somi" src="../kep/327573106_893853445259626_2469798312353285570_n" alt="" width="480" height="321" /></p> <p>&nbsp;</p>