Koronavírus környezetvédő szemmel

#
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em><span style="font-weight: 400;">A vil&aacute;g, csak &uacute;gy mint a k&eacute;pen l&aacute;that&oacute; flor&aacute;rium egy z&aacute;rt rendszer. Van egy term&eacute;szeretes k&ouml;rforg&aacute;s amely biztos&iacute;tja az &eacute;let l&uuml;ktet&eacute;s&eacute;t benne, azonban &eacute;szre kell venn&uuml;nk, b&aacute;rmilyen cselekedet, v&aacute;ltoztat&aacute;s, amelyet ezen rendszerben tesz&uuml;nk hat&aacute;ssal lesz, mivel l&aacute;thatatlan m&oacute;don &ouml;ssze vagyunk k&ouml;tve nem csak a k&ouml;rnyezet&uuml;nkkel, hanem egym&aacute;ssal. </span></em><strong><em>Sajn&aacute;latunkra ezt a csod&aacute;latos k&ouml;telek&eacute;tek, most a koronav&iacute;rus terjed&eacute;s&eacute;vel k&ouml;vethetj&uuml;k nyomon.</em></strong><em><span style="font-weight: 400;"> Szeretn&eacute;m egy kicsit k&ouml;rnyzetv&eacute;dő szemmel megk&ouml;zel&iacute;teni a koronav&iacute;rus helyzet egyes elemeit.&nbsp;</span></em></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><em><span style="font-weight: 400;"><img class="mobile-media" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Flor&aacute;rium" src="../../kep/eztttt_1" alt="" width="918" height="459" /><br /></span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">Mint minden glob&aacute;lis probl&eacute;ma eset&eacute;n, elengedhetetlen a probl&eacute;m&aacute;ra adott </span><strong>egys&eacute;ges</strong><span style="font-weight: 400;"> reakci&oacute;. &Iacute;gy t&ouml;bb "fronton", </span><strong>egy&uuml;tt</strong><span style="font-weight: 400;"> kell megtenni a megelőz&eacute;sre, a v&iacute;rus terjed&eacute;s&eacute;nek lass&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; int&eacute;zked&eacute;seket: kontinensi, orsz&aacute;gos, v&aacute;rosi szinten &eacute;s </span><span style="font-weight: 400;">egy&eacute;nileg</span><span style="font-weight: 400;"> is egyar&aacute;nt.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">A koronav&iacute;rus terjed&eacute;s&eacute;nek sebess&eacute;ge nem adott es&eacute;lyt sz&aacute;munkra, hogy t&ouml;bb 1000 oldalban fejts&uuml;k ki mi&eacute;rt kell a probl&eacute;ma fontoss&aacute;g&aacute;ra figyeln&uuml;nk, egys&eacute;gesen reag&aacute;lnunk, cselekedn&uuml;nk, &ouml;sszefognunk, felelőss&eacute;get v&aacute;llalunk nem csak magunk&eacute;rt hanem k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&uuml;nk&eacute;rt. </span><strong>Ezt a glob&aacute;lis, egys&eacute;ges, gyors reag&aacute;l&aacute;st nagyon l&eacute;nyeges momentumnak tartom, v&eacute;lem&eacute;nyem szerint ez egy &eacute;rt&eacute;krendi fordul&oacute; pontot is eredm&eacute;nyezhet az emberis&eacute;g t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ben.</strong><span style="font-weight: 400;"> Erről m&eacute;g a z&aacute;r&oacute; gondolatok sor&aacute;n &iacute;rok.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Mindenkire sz&uuml;ks&eacute;g van</strong><span style="font-weight: 400;"> ahhoz, hogy hat&eacute;konyak legy&uuml;nk &eacute;s fontos, hogy mindenki: csak &uacute;gy mint a korm&aacute;ny; a v&aacute;rosok, int&eacute;zm&eacute;nyek vezetői; &uacute;gy mi, mag&aacute;n emberek a </span><strong>saj&aacute;t szint&uuml;nk&ouml;n</strong><span style="font-weight: 400;"> &eacute;s &eacute;letter&uuml;nkben </span><strong>mindent megtegy&uuml;nk a probl&eacute;ma megold&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben</strong><span style="font-weight: 400;"> -ezesetben- a v&iacute;rus lelass&iacute;t&aacute;s&aacute;ra.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Mi mit tehet&uuml;nk egy&eacute;nileg? Mit tehet&uuml;nk most?</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">Kulcsszavak: V&eacute;dekez&eacute;s, megelőz&eacute;s, t&aacute;rsadalmi felelőss&eacute;gv&aacute;llal&aacute;s, tudatoss&aacute;g.</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Minimaliz&aacute;ljuk a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi tal&aacute;lkoz&aacute;sokat</strong><span style="font-weight: 400;"> (szem&eacute;lyes tal&aacute;lkoz&oacute;k helyett, online tal&aacute;lkoz&oacute;kat v&aacute;lasszunk, ha musz&aacute;j kimozdulnunk: t&ouml;megk&ouml;zeleked&eacute;s helyett ker&eacute;kp&aacute;rozzunk).</span></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Idősek l&aacute;togat&aacute;s&aacute;t mellőzz&uuml;k az elk&ouml;vetkezendő idő sor&aacute;n.</strong></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>&Uuml;gyelj&uuml;nk a higi&eacute;ni&aacute;ra, alaposan, gyakran mossunk kezet szappannal, haszn&aacute;ljuk a kihelyezett k&eacute;zfertőtlen&iacute;tőket.</strong></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Ker&uuml;lj&uuml;k a p&aacute;nik v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st, t&ouml;rekedj&uuml;nk a tudatos v&aacute;s&aacute;rl&aacute;sra.</strong></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Olvassunk relev&aacute;ns forr&aacute;sb&oacute;l sz&aacute;rmaz&oacute; h&iacute;reket, ne olyan forr&aacute;sokra alapozzuk a megl&eacute;vő inform&aacute;ci&oacute;nkat amelyek csak a f&eacute;lelemkelt&eacute;sre, p&aacute;nikkelt&eacute;sre, sz&eacute;th&uacute;z&aacute;sra szolg&aacute;lnak.</strong></span></li> <li style="font-weight: 400;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Tal&aacute;ljunk hasznos otthoni tev&eacute;kenys&eacute;geket</strong><span style="font-weight: 400;"> p&eacute;ld&aacute;ul alak&iacute;tsunk ki balkon kertet vagy kapszula gardr&oacute;bot. (Ezekről k&eacute;sőbbi posztjaimban lesz sz&oacute;.)</span></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Mit v&aacute;rok a j&ouml;vőtől?</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-weight: 400;">A vil&aacute;gj&aacute;rv&aacute;nyt k&ouml;vetően rem&eacute;nyeim szerint </span><strong>megv&aacute;ltozik az emberek hozz&aacute;&aacute;ll&aacute;sa</strong><span style="font-weight: 400;"> az őket k&ouml;r&uuml;lvevő probl&eacute;m&aacute;kat illetően: gondolok itt a kl&iacute;mav&aacute;ltoz&aacute;sra, a hullad&eacute;k okozta probl&eacute;m&aacute;ra, a talajpusztul&aacute;sra, az iv&oacute;v&iacute;z okozta probl&eacute;m&aacute;ra.. stb. Glob&aacute;lisan kell gondolkodnunk, de lok&aacute;lisan kell cselekedn&uuml;nk. Gondolva a k&ouml;rnyezet&uuml;nkben &eacute;lőkre, a k&ouml;rnyezeti elemek v&eacute;delm&eacute;re. Mivel ezen glob&aacute;lis probl&eacute;m&aacute;k &eacute;s az &aacute;ltaluk gener&aacute;lt folyamatok sokkal lassabban &eacute;reztetik hat&aacute;sukat &eacute;s nem annyira l&aacute;tv&aacute;nyosak, mint a v&iacute;rus okozta kr&iacute;zis, jelenleg nehezebben &eacute;s lassabb reag&aacute;lunk r&aacute;juk glob&aacute;lis szinten -pedig ezen probl&eacute;m&aacute;k is ezrek &eacute;let&eacute;t k&ouml;vetelik/fogj&aacute;k k&ouml;vetelni-. </span><strong>De azt rem&eacute;lem, hogy ha megtartjuk a t&aacute;rsadalmi felelőss&eacute;gv&aacute;llal&aacute;st, az egys&eacute;ges cselekv&eacute;s ir&aacute;nyvonal&aacute;t, nem csak a vil&aacute;gj&aacute;rv&aacute;ny gyors terjed&eacute;s&eacute;t &aacute;ll&iacute;thatjuk meg, hanem az emberis&eacute;get &eacute;rintő glob&aacute;lis k&ouml;rnyezetv&eacute;delmi probl&eacute;m&aacute;kat is hat&eacute;konyan fogjuk tudni megoldani a k&ouml;zelj&ouml;vőben.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p>