Környezettudatos lánybúcsú

#
<p><strong>Csod&aacute;s l&aacute;nyb&uacute;cs&uacute;t szerveztek nekem a k&ouml;zeli bar&aacute;taim m&eacute;g augusztus elej&eacute;n. A k&ouml;vetkező cikkben betekint&eacute;st adok, hogy mik&eacute;nt tett&eacute;k k&ouml;rnyezettudatoss&aacute; ezt a k&uuml;l&ouml;nleges alkalmat.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Helysz&iacute;nre jut&aacute;s:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">A t&aacute;rsas&aacute;g fele aki az eszk&ouml;z&ouml;ket hozt&aacute;k telekocsival a m&aacute;sik r&eacute;sze vonattal &eacute;rkezett ily m&oacute;don is cs&ouml;kkentve a k&ouml;zleked&eacute;sből eredő szennyez&eacute;st.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kell&eacute;kek:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Minden l&aacute;nyb&uacute;cs&uacute;nak vannak hagyom&aacute;nyai p&eacute;ld&aacute;ul az, hogy a menyasszonyt fel&ouml;lt&ouml;ztetik. A bar&aacute;taim az al&aacute;bbi m&oacute;don tett&eacute;k ezt &ouml;kosabb&aacute;: A p&oacute;l&oacute;m 100%-os &ouml;ko-textil minős&iacute;t&eacute;sű anyagb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt &eacute;s szalagok &uacute;jrahasznos&iacute;tott anyagokb&oacute;l k&eacute;sz&iacute;tett&eacute;k. A l&aacute;nyb&uacute;cs&uacute;s csapatom &uuml;gyelt arra is hogy maguknak nem csin&aacute;ltattak p&oacute;l&oacute;t hisz minden v&aacute;s&aacute;rl&aacute;ssal n&ouml;velt&eacute;k volna valamennyivel a buli &ouml;kol&oacute;giai l&aacute;bnyom&aacute;t - minden ruha gy&aacute;rt&aacute;sa, sz&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa energi&aacute;t ig&eacute;nyel- &iacute;gy az egys&eacute;gess&eacute;g &eacute;rdek&eacute;ben mindenki fekete sz&iacute;nű ruhadarabot viselt. Azonban mindenki kapott k&eacute;zzel k&eacute;sz&iacute;tett kitűzőt.</span></p> <p><img class="mobile-media" title="3_1" src="../kep/3_1" alt="" width="960" height="540" /></p> <p><strong>Dekor&aacute;ci&oacute;:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">A dekor&aacute;ci&oacute;n&aacute;l minden k&eacute;zzel k&eacute;sz&iacute;tett, &uacute;jrahasznos&iacute;tott anyagokb&oacute;l &eacute;s fők&eacute;pp pap&iacute;rb&oacute;l &eacute;s m&aacute;s leboml&oacute; anyagb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt. Mes&eacute;ljenek a k&eacute;pek. :)&nbsp;</span></p> <p><img class="mobile-media" title="2_4" src="../kep/2_4" alt="" width="360" height="203" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img class="mobile-media" title="4_10" src="../kep/4_10" alt="" width="360" height="203" /></p> <p><strong>&Eacute;tel, ital:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nagyon fontos, hogy nem voltak egyszer haszn&aacute;latos &eacute;tk&eacute;szletek, poharak stb. A csapat felosztotta a mosogat&aacute;st. A szalv&eacute;ta &uacute;jrahasznos&iacute;tott pap&iacute;rb&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt. Az &eacute;telek nagyj&aacute;t a helysz&iacute;nen k&eacute;sz&iacute;tett&eacute;k el, nem rendeltek, az &eacute;telek otthon termelt alapanyagokat is tartalmaztak. A s&oacute;s &eacute;s &eacute;des nasikat csomagol&aacute;smentes boltban v&aacute;s&aacute;rolt&aacute;k saj&aacute;t t&eacute;gelyeikben - ezzel is &uuml;gyelve arra hogy kevesebb hullad&eacute;k termelődj&ouml;n-#zerowaste tov&aacute;bb&aacute; volt #helyi &eacute;s #szezon&aacute;lis gy&uuml;m&ouml;lcs ami &eacute;pp a dinnye volt. Az &uuml;d&iacute;tő sz&ouml;rp &eacute;s limon&aacute;d&eacute; volt - a sz&ouml;rp &uuml;vege visszav&aacute;lthat&oacute;, a bio citrom h&eacute;ja komposzt&aacute;lhat&oacute;-. Volt alkoholos ital ahol a r&ouml;vid italok eset&eacute;n h&aacute;zip&aacute;linka, h&aacute;zi meggylikőr, h&aacute;zi kr&eacute;mlikőr volt ezzel is teret kap a #lokaliz&aacute;ci&oacute; &eacute;s a r&ouml;vid &eacute;lelmiszer ell&aacute;t&oacute; l&aacute;nc elve #R&Eacute;L.&nbsp;</span></p> <p><br /><img class="mobile-media" title="5_3" src="../kep/5_3" alt="" width="360" height="203" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img class="mobile-media" title="7" src="../kep/7" alt="" width="360" height="203" /></p> <p><strong>Hullad&eacute;k:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Szelekt&iacute;ven gyűjt&ouml;tt&uuml;k a műanyagot, &uuml;veget, s&ouml;r&ouml;s dobozokat &eacute;s a komposztot is.</span></p> <p><img class="mobile-media" title="6_5" src="../kep/6_5" alt="" width="960" height="540" /></p> <p><strong>Aj&aacute;nd&eacute;kok, programok:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Sz&aacute;mos meglepet&eacute;sben volt r&eacute;szem. Az egyik j&aacute;t&eacute;k sor&aacute;n egy k&eacute;zzel k&eacute;sz&iacute;tett fa l&aacute;dik&aacute;t kaptam, tele &uacute;traval&oacute;k&eacute;nt szolg&aacute;l&oacute; fontos &uuml;zenetekkel &eacute;s az ezekhez k&ouml;thető szimbolikus eszk&ouml;z&ouml;kkel. A nap nagyon j&oacute; hangulatban telt, amit előseg&iacute;tett a sok kreat&iacute;v, szem&eacute;lyre sz&oacute;l&oacute; j&aacute;t&eacute;k, ahol feleven&uuml;ltek a k&ouml;z&ouml;s eml&eacute;kek, sz&aacute;momra ezek jelentett&eacute;k a nap f&eacute;nypontj&aacute;t.&nbsp;</span></p> <p><img class="mobile-media" title="8" src="../kep/8" alt="" width="960" height="540" /><br /><br /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Egy igaz&aacute;n felejthetetlen, k&ouml;rnyezettudatos l&aacute;nyb&uacute;cs&uacute; eml&eacute;k&eacute;vel lettem gazdagabb! K&ouml;sz&ouml;n&ouml;m nektek! &lt;3</span></p>