Vályogházi kalandok - avagy házfelújítási tanulságok, tippek, praktikák

#
<p style="text-align: justify;"><strong>Nemr&eacute;giben k&ouml;lt&ouml;zhett&uuml;nk be az otthonukba, azonban eddig a pontig kalandos &uacute;t vezetett. Az al&aacute;bbi cikkben szeretn&eacute;m &ouml;sszefoglalni sz&aacute;motokra a h&aacute;zfel&uacute;j&iacute;t&aacute;ssal kapcsolatos tanuls&aacute;gainkat, tippeket &eacute;s praktik&aacute;kat. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Milyen rejtett hib&aacute;i lehetnek egy v&aacute;lyogh&aacute;znak?</strong></p> <p style="text-align: justify;">A v&aacute;lyogfal ha j&oacute;l kezelik, azaz <strong>&oacute;vj&aacute;k a nedvess&eacute;gtől &eacute;s hagyj&aacute;k l&eacute;legezni</strong>, az egyik lehető legjobb v&aacute;laszt&aacute;s mivel term&eacute;szetes alapanyag &eacute;s igaz&aacute;n j&oacute; hőgazd&aacute;lkod&aacute;st (ny&aacute;ron hűv&ouml;sebbet, t&eacute;len melegebbet) eredm&eacute;nyez otthonunkban mesters&eacute;ges t&aacute;rsaival szemben.</p> <p style="text-align: justify;">Felkerest&uuml;nk egy v&aacute;lyogh&aacute;z szak&eacute;rtőt, hogy jobban megismerj&uuml;k a v&aacute;lyogfalak &aacute;llapot&aacute;t. Ő falnedvess&eacute;gm&eacute;rő szenzorral meg&aacute;llap&iacute;totta, hogy hol &eacute;s milyen okb&oacute;l kifoly&oacute;lag lehet a h&aacute;z adott r&eacute;szein nedvesebb a fal. A mi eset&uuml;nkben az al&aacute;bbi probl&eacute;m&aacute;k mer&uuml;ltek fel:</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Egy t&ouml;r&ouml;tt ereszcsatorn&aacute;b&oacute;l kifoly&oacute; esőv&iacute;z &eacute;vekig &aacute;ztathatta a h&aacute;z sark&aacute;t, ami miatt az &aacute;tnedvesedett &eacute;s reped&eacute;snek indult. Tov&aacute;bb&aacute; volt egy fal, ahol egy ereszcsatorna v&eacute;g&eacute;nek rossz elhelyez&eacute;se ok&aacute;n &eacute;s a beton j&aacute;rda szerencs&eacute;tlen lejt&eacute;se miatt pont a v&aacute;lyogfalhoz &aacute;ramlott az esőv&iacute;z az &eacute;vek sor&aacute;n.</li> <li>Egy m&aacute;sik fal eset&eacute;n val&oacute;sz&iacute;nűleg a radi&aacute;tor csőből ki&aacute;raml&oacute; v&iacute;z &aacute;ztathatta el a fal egy r&eacute;sz&eacute;t, amely az &eacute;vek sor&aacute;n sem tudott kisz&aacute;radni, mert a h&aacute;z k&uuml;lső oldala, (nem szellőző) műgyant&aacute;s vakolatot kapott.</li> <li>Probl&eacute;m&aacute;t okozott m&eacute;g, hogy a falak szellőz&eacute;s&eacute;t akad&aacute;lyozta a t&ouml;bb r&eacute;teg feltehetően nem l&eacute;legző fest&eacute;k &eacute;s tap&eacute;ta r&eacute;teg.</li> <li>V&eacute;g&uuml;l a v&aacute;lyogfal k&ouml;zvetlen k&ouml;zel&eacute;ben t&ouml;bb helyen a ny&aacute;ri hős&eacute;gben napi &ouml;nt&ouml;z&eacute;st ig&eacute;nylő n&ouml;v&eacute;nyzet volt telep&iacute;tve, amely ok&aacute;n a n&ouml;v&eacute;ny &aacute;ltal fel nem sz&iacute;vott &ouml;nt&ouml;zőv&iacute;z egyből a v&aacute;lyogfalhoz &aacute;ramolhatott.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Tanuls&aacute;g: M&eacute;g v&aacute;lyogh&aacute;z v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s előtt h&iacute;vjatok hozz&aacute;&eacute;rtő szakembert. M&eacute;g akkor is ha, nem tapasztaltok pen&eacute;szed&eacute;st, vagy dohos szagot a h&aacute;zban (mi se tapasztaltunk), att&oacute;l m&eacute;g nedvesek lehetnek a falak. Ha nedves a fal -a h&aacute;z hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; fennmarad&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben- komolyabb fel&uacute;j&iacute;t&aacute;si munk&aacute;latokra kell sz&aacute;m&iacute;tanotok, amivel j&oacute; ha m&aacute;r a h&aacute;z megv&aacute;s&aacute;rl&aacute;sa előtt sz&aacute;moltok.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Hogyan h&aacute;r&iacute;tottuk el a v&aacute;lyogh&aacute;zzal kapcsolatos probl&eacute;m&aacute;kat?</strong></p> <p style="text-align: justify;">A fentebb r&eacute;szletezett probl&eacute;m&aacute;k elh&aacute;r&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben mi az al&aacute;bbiakat tett&uuml;k:</p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Az ereszcsatorn&aacute;t megjav&iacute;tottuk &eacute;s ahol csak tudtuk, a h&aacute;z fal&aacute;t&oacute;l 5 m&eacute;terre a z&ouml;ld n&ouml;v&eacute;nyzetre vezett&uuml;k el az esővizet.</li> <li>A nedves falakat visszabontottuk a v&aacute;lyogfalig &eacute;s Biokay v&aacute;lyogvakolat &eacute;s Baumit kl&iacute;maglett kezel&eacute;st k&ouml;vetően, l&eacute;legző m&eacute;szfest&eacute;k ker&uuml;lt r&aacute;juk.</li> <li>A k&uuml;lső fal r&eacute;szn&eacute;l elt&aacute;vol&iacute;tottuk a nem szellőző műgyant&aacute;s vakolatot. Tov&aacute;bb&aacute; a nedves falr&eacute;szekn&eacute;l felt&ouml;rt&uuml;k a k&eacute;t r&eacute;teg beton j&aacute;rd&aacute;t, hogy a lehető legjobb hat&eacute;konys&aacute;ggal tudjon sz&aacute;radni a fal.</li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Hasznos z&ouml;ld praktika: Sokkal k&ouml;rnyezettudatosabb &eacute;s k&ouml;lts&eacute;ghat&eacute;konyabb olyan szersz&aacute;mot kik&ouml;lcs&ouml;n&ouml;zni a fel&uacute;j&iacute;t&aacute;si munk&aacute;latokhoz, amit nem haszn&aacute;lunk minden nap csak ritk&aacute;n/alkalmank&eacute;nt. R&aacute;ad&aacute;sul nem foglalja a helyet &eacute;s nem porosodik n&aacute;lunk az eszk&ouml;z. A beton j&aacute;rda felt&ouml;r&eacute;s&eacute;hez v&eacute;ső g&eacute;pet k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;zt&uuml;nk. A k&ouml;lcs&ouml;nz&eacute;s sor&aacute;n kaptunk egy r&eacute;szletes t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st a g&eacute;p haszn&aacute;lat&aacute;r&oacute;l, majd le letett&uuml;k a kauci&oacute;t, ezzel biztos&iacute;tva a k&ouml;lcs&ouml;nbead&oacute;t, hogy vigy&aacute;zni fogunk a g&eacute;pre. Ezt k&ouml;veti egy r&ouml;vid dokument&aacute;ci&oacute; (szem&eacute;lyes adatok, &aacute;tv&eacute;tel ideje stb.),majd elvihett&uuml;k a szersz&aacute;mot. A visszavitel sor&aacute;n kell kifizetni az ig&eacute;nybe vett &oacute;rasz&aacute;m alapj&aacute;n a k&ouml;lcs&ouml;nz&eacute;st, &eacute;s ekkor ha nem esett baja a szersz&aacute;mnak visszakapjuk a kauci&oacute; d&iacute;j&aacute;t. &Iacute;gy mi &ouml;sszesen a v&eacute;ső g&eacute;p kb. 4 &oacute;r&aacute;s haszn&aacute;lat&aacute;&eacute;rt 2500 Ft-ot fizett&uuml;nk ahelyett, hogy k&ouml;zel 100 000 Ft nagys&aacute;gban beruh&aacute;ztunk volna r&aacute;.</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; 4. V&eacute;g&uuml;l a h&aacute;zfal 3 m&eacute;teres k&ouml;rnyezet&eacute;ből &aacute;tk&ouml;lt&ouml;ztett&uuml;k a locsol&aacute;st ig&eacute;nylő n&ouml;v&eacute;nyeket t&aacute;volabbi pontokba.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Milyen energiatakar&eacute;koss&aacute;gi praktik&aacute;kkal k&iacute;s&eacute;rletez&uuml;nk?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ahhoz, hogy kevesebb teret kelljen felfűteni &aacute;lmennyezetet helyezt&uuml;nk fel, amit 10 cm-rel lentebb helyezt&uuml;nk fel a plafonhoz k&eacute;pest. Ez lehetőv&eacute; tette, hogy minden szob&aacute;ba energiatakar&eacute;kos led-es spot l&aacute;mp&aacute;kat helyezz&uuml;k fel.</p> <p style="text-align: justify;">A padl&oacute; f&oacute;li&aacute;z&aacute;st &eacute;s padloponoz&aacute;st k&ouml;vetően, t&uuml;k&ouml;rf&oacute;li&aacute;t kapott a lamin&aacute;l&aacute;st megelőzően a hőenergia visszatart&aacute;s &eacute;rdek&eacute;ben.</p> <p style="text-align: justify;">A k&iacute;s&eacute;rlet r&eacute;sze mindk&eacute;t esetben abban rejlik, hogy egyelőre m&eacute;g nem tudjuk, hogy elegendő-e az, hogy a v&aacute;lyogfal csak oldalr&oacute;l szellőzik mivel a lamin&aacute;lt padl&oacute; &eacute;s az &aacute;lmennyezet, nem l&eacute;g&aacute;teresztő.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Hogyan korszerűs&iacute;tett&uuml;k a fűt&eacute;srendszer&uuml;nket?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Arra a d&ouml;nt&eacute;sre jutottunk, hogy a mai helyzetben a legjobb d&ouml;nt&eacute;s, ha t&ouml;bb l&aacute;bon &aacute;llunk &eacute;s t&ouml;bb fűt&eacute;si lehetős&eacute;g k&ouml;z&uuml;l tudunk v&aacute;lasztani.</p> <p style="text-align: justify;">A h&aacute;z alapb&oacute;l g&aacute;zzal &eacute;s kaz&aacute;nnal volt fűthető. A lehetős&eacute;gekből kifoly&oacute;lag arra a d&ouml;nt&eacute;sre jutottunk, hogy fel&uacute;j&iacute;tjuk a g&aacute;zos rendszerhez kapcsol&oacute;d&oacute; cs&ouml;veket &eacute;s radi&aacute;torokat, amelynek k&ouml;sz&ouml;nhetően azok m&aacute;r kev&eacute;sb&eacute; hőenergia pazarl&oacute;ak. Mindezek mellett kieg&eacute;sz&iacute;tő fűt&eacute;si egys&eacute;gk&eacute;nt a meg&uacute;jul&oacute; energi&aacute;val (biomassz&aacute;val azaz f&aacute;val, brikettel) &uuml;zemelő kandall&oacute; szolg&aacute;l.</p> <p style="text-align: justify;">Tov&aacute;bb&aacute; a h&aacute;z teljes elektromos vezet&eacute;kel&eacute;s&eacute;t meg kellett &uacute;j&iacute;tani. Ebből kifoly&oacute;lag lehetős&eacute;g&uuml;nk ny&iacute;lt arra, hogy a vezet&eacute;kel&eacute;st &uacute;gy alak&iacute;tatsuk ki, hogy az a k&eacute;sőbbiekben alkalmas legyen egy napelemes rendszer bek&ouml;t&eacute;s&eacute;re, amely ak&aacute;r egy hűtő-fűtő kl&iacute;ma &uuml;zemel&eacute;s&eacute;t is t&aacute;mogathatja.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">A h&aacute;z fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s rengeteg időt &eacute;s energi&aacute;t tud felem&eacute;szteni. Abban a szerencs&eacute;s helyzetben voltunk &eacute;s vagyunk, hogy a csal&aacute;dunkban profi szakemberek, mint kőműves &eacute;s asztalos vannak, akiknek a seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel &eacute;s instrukci&oacute;i &aacute;ltal t&ouml;rt&eacute;nhetett a h&aacute;zfel&uacute;j&iacute;t&aacute;s. Rem&eacute;lem ez a cikk &eacute;s az abban tal&aacute;lhat&oacute; praktik&aacute;k, tan&aacute;csok seg&iacute;ts&eacute;get ny&uacute;jtanak m&aacute;soknak is a h&aacute;zfel&uacute;j&iacute;t&aacute;s &uacute;tvesztőj&eacute;ben.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>