Egy házaspár életre szóló kalandja, akik az önellátást tűzték ki célul - 1. rész

#
<p style="text-align: justify;"><strong>A h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n csod&aacute;latos helyen j&aacute;rhattam, Olaszfa Rejtekhegy&eacute;n, ahol a sz&aacute;momra igaz&aacute;n kedves ismerőseim nem kis f&aacute;ba v&aacute;gt&aacute;k a fejsz&eacute;j&uuml;ket: c&eacute;ljuk nem m&aacute;s, mint egy olyan &ouml;nell&aacute;t&oacute; otthon megteremt&eacute;se, ami &ouml;sszhangban műk&ouml;dik a Term&eacute;szettel. No de r&ouml;viden bemutatom nektek, hogy milyen kis &eacute;kszerdoboz kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;n munk&aacute;lkodnak.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Figyelem inspir&aacute;l&oacute; t&ouml;rt&eacute;net k&ouml;vetkezik!</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A t&ouml;rt&eacute;net főszereplője &Eacute;va &eacute;s Laci, akik p&aacute;r h&oacute;napja vettek telket egy igazi rejtekhegyen Olaszf&aacute;n. A birtokukhoz vadreg&eacute;nyes erdei &uacute;t vezet &eacute;s gy&ouml;ny&ouml;rű, romantikus, mezei n&ouml;v&eacute;nyekkel szőtt dombon tal&aacute;lhat&oacute; otthonuk.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Minden kezdet neh&eacute;z az albi k&eacute;nyelm&eacute;ből kiker&uuml;lve szembes&uuml;lni&uuml;k kellett t&ouml;bb kih&iacute;v&aacute;ssal p&eacute;ld&aacute;ul biztos&iacute;tsd a l&eacute;tsz&uuml;ks&eacute;glet alapfelt&eacute;teleit: legyen vized, fűt&eacute;sed &eacute;s &aacute;ramod.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Bizony.. ennyire az alapokt&oacute;l kezdik az &uacute;j &eacute;let&uuml;ket.. de ne becs&uuml;lj&uuml;k al&aacute; ezen neh&eacute;zs&eacute;gek sz&eacute;ps&eacute;g&eacute;t. Ahogyan l&aacute;ttam őket, a k&ouml;vetkező fogalmaz&oacute;dott meg bennem: az alapvető sz&uuml;ks&eacute;gleteink&eacute;rt zajl&oacute; munka, teljes &uacute;jj&aacute;sz&uuml;let&eacute;st eredm&eacute;nyez. Ennek k&ouml;sz&ouml;nhetően &uacute;jra tudjuk fogalmazni az addig term&eacute;szetesnek gondolt k&ouml;rnyezeti &eacute;s term&eacute;szeti adotts&aacute;gok val&oacute;s &eacute;rt&eacute;k&eacute;t &eacute;s m&aacute;shogy kezelj&uuml;k azokat.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Mondok r&aacute; n&eacute;h&aacute;ny p&eacute;ld&aacute;t: az &ouml;sszegyűjt&ouml;tt esővizet haszn&aacute;lt&aacute;k f&uuml;rd&eacute;sre &eacute;s mivel limit&aacute;lt annak a mennyis&eacute;ge &iacute;gy nem k&aacute;dnyi vizet f&uuml;r&ouml;dtek el naponta, hanem ink&aacute;bb kisebb lav&oacute;r mennyis&eacute;get. De megvan a romantik&aacute;ja a pillanatnak amikor az &aacute;ltalad rezs&oacute;n felmeleg&iacute;tett 3 l&aacute;basnyi v&iacute;zben f&uuml;rdesz a cser&eacute;pk&aacute;lyh&aacute;d előtt, a melegben, n&eacute;zve a tűz t&aacute;nc&aacute;t. Ekkor becs&uuml;l&ouml;d meg igaz&aacute;n a meleg f&uuml;rdőv&iacute;z &eacute;rt&eacute;k&eacute;t.</span></p> <p><img class = "mobile-media" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="f&uuml;rdők&aacute;d" src="../kep/1_2" alt="" width="960" height="540" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A fat&uuml;zel&eacute;snek is megvan a maga kih&iacute;v&aacute;sa, de Laci &eacute;s &Eacute;vi mindig versenyeznek a begy&uacute;jt&aacute;s siker&eacute;&eacute;rt, &iacute;gy ez nem okoz sz&aacute;mukra gondot.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img class = "mobile-media" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Cser&eacute;pk&aacute;lyha" src="../kep/13" alt="" width="960" height="540" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">A m&aacute;sik logisztik&aacute;t ig&eacute;nylő k&eacute;rd&eacute;s az &aacute;ramell&aacute;t&aacute;s. Az&eacute;rt haszn&aacute;ltam a logisztika sz&oacute;t, mivel ha t&eacute;nyleg k&ouml;rnyezettudatosak szeretn&eacute;nk lenni, nem &eacute;p&iacute;t&uuml;nk egy naperőművet a h&aacute;zunk mell&eacute;, hanem ink&aacute;bb cs&ouml;kkentj&uuml;k az &aacute;ramfogyaszt&oacute; eszk&ouml;zeink sz&aacute;m&aacute;t, amire pedig mindek&eacute;pp sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk van, arra olyat szerz&uuml;nk be haszn&aacute;ltan, aminek kicsi az energiaig&eacute;nye. &Iacute;gy nem mindegy milyen energiaig&eacute;nyű a mos&oacute;g&eacute;p&uuml;nk, a vasal&oacute;nk, a l&aacute;mp&aacute;nk vagy a hűtőnk. Sz&aacute;molnunk kell a kilowattokat &eacute;s tudatosan nappal kell elv&eacute;gezn&uuml;nk az energiaig&eacute;nyes folyamatokat &uacute;gy, hogy az igazodjon a k&eacute;t napelem &aacute;ltal megtermelt energi&aacute;hoz.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img class = "mobile-media" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Napelemek" src="../kep/7_2" alt="" width="960" height="540" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Elindultak az &ouml;nell&aacute;t&aacute;s kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;nak hossz&uacute;, kih&iacute;v&aacute;sokkal teli &ouml;sv&eacute;ny&eacute;n.. de tudj&aacute;tok mit l&aacute;ttam? K&eacute;t fiatalt, akik motiv&aacute;ltak, b&aacute;trak, kreat&iacute;vak &eacute;s teljesek. Motiv&aacute;ltak, hisz l&aacute;tj&aacute;k a v&eacute;gc&eacute;lt, b&aacute;trak, mert a komfort z&oacute;n&aacute;t elhagyva &ouml;nmaguk vezetik &eacute;let&uuml;ket, kreat&iacute;vak, mert a v&aacute;ltoz&oacute; k&ouml;rnyezeti adotts&aacute;gokhoz alkalmazkodnak &eacute;s teljesek, mert &eacute;rzed a b&eacute;k&eacute;s kisug&aacute;rz&aacute;sukat, ami abb&oacute;l ered, hogy &eacute;let&uuml;k helyes &uacute;tj&aacute;t j&aacute;rj&aacute;k.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Folytat&aacute;s a k&ouml;vetkező r&eacute;szben..&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">Addig is keressetek r&aacute; ennek a csod&aacute;s p&aacute;rnak a <a href="https://www.facebook.com/rejtekhegy">Rejtekhegy</a> nevű facebook oldal&aacute;ra &eacute;s k&ouml;vess&eacute;tek figyelemmel kalandjukat!</span></p>